Inleiding

Swing Studio wordt door honderden organisaties gebruikt om tijdreeksen van verschillende geografische niveaus en uit tientallen bronnen bij elkaar te brengen en te ontsluiten via internet. Gebruikers kunnen onderwerpen selecteren en combineren en vervolgens weergeven in tabellen, kaarten en grafieken of downloaden.

Swing Mosaic is een aanvullende beheer- en presentatietool gericht op het snel en flexibel inrichten van dashboards. De Swing Mosaic module maakt gebruik van de data en indicatoren die in Swing Studio zijn opgenomen. Hiermee biedt Swing Mosaic de volgende drempelverlagende stap om de gebruiker snel inzicht te geven in de belangrijkste cijfers die in een Swing database zijn opgenomen.

Deze handleiding is bedoeld voor beheerders van Swing Mosaic (hierna: Mosaic). Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de beheerder reeds bekend is met Swing Studio (hierna: Studio) en Swing Viewer (hierna: Viewer).

Deze handleiding gaat in op onderstaande thema's

 1. Hoofdstuk 1: Aanmaken nieuw Mosaic
 2. Hoofdstuk 2: Inrichten dashboards - Quickstart
 3. Hoofdstuk 3: Mosaic testen
 4. Hoofdstuk 4: Mosaic publiceren

Hoofdstuk 1: Aanmaken nieuw Mosaic

 1. Open de Swing versie (bijvoorbeeld https://www.waarstaatjegemeente.nl/admin) en log in met de gebruikelijke inloggegevens.
 2. Ga naar de ‘category tree’ (voorheen themaboom) [Viewer – Category tree] en maak een nieuw thema aan. Klik hiervoor met de rechtermuisknop op [Categories – Add category]. Onderaan de category tree verschijnt het thema ‘New’ klik hierop met de rechtermuisknop en vervolgens op Edit en pas de ‘Name’ en eventueel de ‘Category code’ aan (bijvoorbeeld naar Gemeenteschets). Zet dit hoofdthema op verborgen door het vinkje bij ‘Visible’ uit te vinken. Wanneer dit thema zichtbaar zou blijven zou dit na publicatie van Studio ook in de themaboom van de Viewer zichtbaar worden. Sla deze aanpassingen vervolgens op door rechts onderin beeld op ‘Ok’ te klikken.
 3. Voeg aan dit nieuwe thema submappen toe (bijvoorbeeld Bevolking, Wonen, Onderwijs). Deze aangemaakte mappen worden de dashboards in de themaview van het Mosaic. De volgorde van de thema’s in de themaboom bepalen de volgorde van de dashboards binnen het Mosaic. 1

  Tip: Beperk het aantal subthema’s. Als het aantal subthema’s niet op één scherm past in Mosaic, dan verliest de gebruiker het overzicht.

  Vul deze thema’s vervolgens met indicators (voorheen onderwerpen) en eventueel ‘presentations’ (voorheen presentaties) uit het rechterdeel van het scherm.

  Selecteer de benodigde onderwerpen, eventueel door gebruik te maken van de zoekfunctie onder ‘Name’ of door bijvoorbeeld te filteren op ‘Source’ (voorheen bron). De geselecteerde indicators worden blauw, selecteer de map waar deze in moeten komen en gebruik het pijltje in het midden van het scherm om deze onderwerpen in het juiste thema te plaatsen.

  Thema’s waar geen onderwerpen/presentaties in worden gezet worden niet in het Mosaic getoond.

  Op dezelfde wijze als bij de onderwerpen kunnen presentaties in de thema’s worden geplaatst. Door op ‘Show presentations’ te klikken verschijnt een overzicht van de beschikbare presentaties.

  TIP: Het Mosaic kan gezien worden als een etalage om een beperkte set indicatoren uit de gehele databank in te tonen. Om tijdens het ontwerpen van het Mosaic het overzicht te bewaren wordt aangeraden thema’s uit de themaboom niet onnodig in z’n geheel te kopiëren maar slechts de onderwerpen die daadwerkelijk gebruikt gaan worden in het dashboard in de themaboom te zetten. Onderwerpen kunnen in meerdere thema’s gebruikt worden.

 4. Na het (deels) vullen van de benodigde thema’s kan er begonnen worden de dashboards in te richten. Om naar de beheeromgeving van het Mosaic te gaan klik op [Mosaic – Edit mosaics] het Mosaic opent zich in het huidige scherm. 1

  Wanneer er meerdere Mosaics zijn afgenomen dient allereerst in het dropdown menu het Mosaic geselecteerd te worden dat ingericht gaat worden.

  1

  Het Mosaic is op een favorieten tegel na leeg. Om de zojuist aangemaakte thema(‘s) als dashboardtegel(s) te zien te krijgen zijn er drie instellingen nodig. Klik hiervoor op [Mosaic – Mosaic settings].

  1

  TIP: Binnen het Mosaic staan achter de instellingen zwarte bolletjes met daarin een vraagteken. Deze geven meer informatie over het betreffende onderdeel. Klik erop om de help optie te openen.

  1. Stap 1 - Koppel thema

   Klap de opties van het thema ‘General’ open. Klik op de wijzigknop (het vierkant met het potlood erin).

   1

   Selecteer hier het bij punt 2 aangemaakte thema om dit aan het huidige Mosaic te koppelen. Klik vervolgens op ‘Use theme’. Er verschijnt een waarschuwingsventer.

   1

   LET OP: Wanneer dit Mosaic eerder was gekoppeld aan een thema uit de themaboom en was ingericht verdwijnt dit ingerichte Mosaic door een nieuwe koppeling tussen de themaboom en het Mosaic te maken.

   Klik op ‘Ok’ om de koppeling definitief te maken.

   Koppel het Mosaic aan het juiste map uit de themaboom, aangemaakt in stap 2.

   [Use theme – Ok]

  2. Stap 2 - Stel de autorisatie in

   Klap vervolgens de opties van het thema ‘Authorization and Authentication’ open. Bij deze instellingen is het mogelijk de toegang tot het Mosaic beperken.

   Wanneer er binnen Swing Studio geen gebruik wordt gemaakt van User groups (voorheen gebruikersgroepen) en Access groups (voorheen toegangsgroepen) gebruik dan onderstaande instellingen.

   1 Authorization type

   Kies voor authorization type 'No login' wanneer het complete Mosaic voor iedere bezoeker van de website compleet zichtbaar moet zijn inclusief ieder beschikbaar gebiedsniveau.

   Wanneer een selectie van het Mosaic publiekelijk toegankelijk moet zijn én het complete Mosaic zichtbaar moet zijn voor een bepaalde groep gebruikers gebruik dan de optie ‘optional login’. Het complete Mosaic wordt na inloggen zichtbaar.

   Om het Mosaic compleet af te schermen wordt de optie 'login required' gebruikt waarbij het Mosaic alleen zichtbaar wordt na inloggen.

   Default user group

   Deze setting staat standaard uit (het selectieveld is leeg) en dient alleen aangepast te worden indien er gebruik gaat worden gemaakt van in Swing Studio gedefinieerde ‘User groups.’ Wanneer dit de bedoeling is kan de gewenste user group uit de opties geselecteerd worden.

   Mosaic user account

   Default staat deze optie uit (op ‘No’). Mosaic bewaart de door de gebruiker gemaakte selecties. Een voorbeeld hiervan is de gebiedskeuze. Wanneer de gebruiker de volgende keer het Mosaic opstart is hierin de laatstgekozen gebiedsselectie zichtbaar.

   Wanneer user account uitgeschakeld zijn is een user record altijd anoniem en wordt deze aan een gebruiker gekoppeld door middel van browser cookies. Er is dan geen login nodig. Gebruikt dezelfde bezoeker een andere browser, een ander toestel (desktop pc/tablet/telefoon), of wist de gebruiker zijn cookies dan gaat het user account verloren.

   Wanneer user accounts ingeschakeld zijn worden user accounts aan gebruikers gekoppeld ongeacht de browser of toestel waarmee het Mosaic bezocht wordt.

  3. Stap 3 - Stel gebieden en perioden in
  4. Klap tenslotte de opties van het thema ‘Region’ open. Klik op de wijzigknop (het vierkant met het potlood erin).

   1

   Onder ‘Add base level’ zijn alle gebiedsniveau’s terug te vinden die in Swing Studio zijn toegevoegd en op tonen staan. Selecteer hier het niveau dat in het Mosaic gebruikt moet worden door het juiste niveau uit de lijst te kiezen en vervolgens op ‘Add’ te klikken. Dit kunnen ook meerdere niveaus zijn.

   1

   Het gekozen gebied verschijnt in de tabel. Door op de ‘edit’ knop te klikken zijn er vergelijkingsgebieden in te stellen. Selecteer het vergelijkingsgebied uit de lijst en klik op Add.

   In het onderstaande voorbeeld zijn er twee basis niveaus;

   • gemeente met provincie, landsdeel en Nederland als vergelijkingsniveau
   • provincie met landsdeel en Nederland als vergelijkingsniveau
   Met de pijltjestoetsen rechts in beeld is het mogelijk om een andere volgorde in de basisgebiedsniveaus aan te brengen.

   1

   Vink vervolgens onder ‘Base region levels’ het default niveau van het Mosaic aan. In de afzonderlijke (nog aan te maken) dashboards kan deze instelling vervolgens weer overruled worden. Voorbeeld:

   1

   Vink vervolgens onder ‘Compare region levels’ de vergelijkingsgebieden aan die in het Mosaic default aan moeten staan. Voorbeeld:

   1

   Klik nadat deze instellingen gedaan zijn op één van de twee navigatiemogelijkheden boven in beeld.

   1

   Zijn de bij punt 3 gemaakte submappen (bijvoorbeeld Bevolking, Wonen, Onderwijs) nu niet direct zichtbaar als themategels klik dan op [Mosaic – Refresh meta data – Ok] om de wijzigingen in de thema indeling uit Swing Studio op te halen.

   1

   Zijn de submappen nog steeds niet te zien als themategels selecteer dan uit het dropdown menu een ander Mosaic en vervolgens weer het Mosaic waar alle hierboven beschreven instellingen op zijn gedaan. De themategels moeten nu zichtbaar zijn.

   1

Achtergrond Mosaic

Tip: Nu de instellingen uit hoofdstuk 1 zijn gedaan is het ook mogelijk om direct op het Mosaic in te loggen door gebruik te maken van de basis url met daarachter de toevoeging /dashadmin/editor/ dus bijvoorbeeld https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashadmin/editor/.

Het Mosaic bevat (tenzij anders ingesteld) drie lagen. De gebruiker navigeert naar eigen initiatief door thema’s en indicatoren.

 1. In de eerste laag, de themaview worden de thema’s van het Mosaic getoond. Het resultaat van de instellingen van hoofdstuk 1 is de themaview. Thema’s zoals Bevolking, Wonen en Onderwijs zijn voorbeelden van thema tegels.

  1

  Het inrichten van de tweede en derde laag van het Mosaic komt hieronder aan bod.

 2. Na de themaview verschijnt een scherm met de belangrijkste indicatoren van het thema, zoals in onderstaand voorbeeld, ingericht door de Mosaic-beheerder. De getallen, namen en eenheden uit deze dashboardview komen uit de Swing-database. De beheerder kan deze overrulen zonder aanpassingen in de Studio omgeving aanpassingen in onderwerpen te hoeven maken. Via een dashboard-editor kan de beheerder kiezen uit tegel-templates. Naast presentaties van data, is het mogelijk om bijvoorbeeld tekst (eventueel met externe links), afbeeldingen en dynamische kaarten op te nemen. Een indicator zoals inwoners of leeftijd in de onderstaande afbeelding wordt een indicatortegel of alleen tegel genoemd. 1

  In het thema ‘Favorieten’ komen de indicatoren die de gebruiker heeft aangevinkt als ‘favoriet’ uit bijvoorbeeld de thema tegels Bevolking, Wonen en Onderwijs. Dit kan een gebruiker doen door over tegel te bewegen met de cursor, daarbij verschijnen rechts in de tegel diverse iconen. Door op het bovenste icoon, de ster, te klikken wordt deze geel en daarmee 'favoriet'.

  1

  De opzet van de thema tegels staat vast, alleen kan de gebruiker in het thema ‘Favorieten’ indicatoren verwijderen of met ‘drag and drop’ indicatoren verplaatsen. Het is een samengesteld dashboard op basis van de door de beheerder ingerichte dashboards.

 3. Door op een tegel te klikken wordt de derde laag van het Mosaic bereikt. Deze laag wordt over de themaview gepresenteerd en wordt de detailview genoemd. In dit venster worden data van een gekozen tegel uit de dashboardview getoond, waarbij de gebruiker zelf de presentatievorm kan aanpassen (1). Daarnaast is het mogelijk om achtergrondinformatie te bekijken en verder te klikken naar de databank (Viewer) (2). Tevens is het mogelijk om externe weblinks op te nemen. Door op het kruis rechtsboven te klikken wordt het venster gesloten (3) en komt de bezoeker terug op de dashboardview. Zie onderstaand voorbeeld. 1

Inrichten

TIP: Zet de belangrijkste indicatoren bovenaan het dashboard. Zorg er daarnaast voor dat de informatie in één oogopslag voorhanden is en de gebruiker met beperkt scrollen het complete dashboard kan inzien. Een dashboard moet gezien worden als factsheet niet als een rapport.

Klik in de themaview op het thema waarvan de dashboardview gaat worden ingericht, bijvoorbeeld ‘Bevolking’. Voordat de tegels in de dashboardview worden toegevoegd wordt aangeraden eerst een (onzichtbaar) grid te bouwen waarin de presentaties worden geplaatst.

Het Mosaic is responsive ontwikkeld waardoor tegels zowel via pc’s, tablets, smartphones etc. goed leesbaar zijn. Echter is het aan de beheerder om aan te geven in welke volgorde de presentaties getoond moeten worden wanneer weergave op een volledig scherm niet mogelijk is.

Een voorbeeld. Tijdens de ontwerpfase heeft de beheerder de volgende volgorde bedacht;

1

Zonder extra instellingen ziet een gebruiker op smallere toestellen zoals een smartphone echter onderstaande volgorde waarbij het scherm in twee kolommen is opgesplitst en eerst alle presentaties uit het linkerdeel van boven naar beneden worden getoond en vervolgens alle presentaties uit het rechterdeel;

1

Om op smallere toestellen dezelfde weergave te verkrijgen kan de beheerder daarom gebruik maken van het onzichtbare grid door het toevoegen van one of two column sections. Hiermee kan de beheerder blokken of regels presentaties maken die op smallere toestellen gegroepeerd worden weergegeven. In het onderstaande voorbeeld is gebruik gemaakt van de optie 'Add two column section' waar maximaal vier smalle presentaties in getoond kunnen worden. Presentaties uit de rechterkolom worden dan direct onder de presentaties van de linkerkolom weergegeven op smallere toestellen.

1

Het resultaat op smallere schermen;

1 1

Na het (eventueel) toevoegen van de one en two column sections kan de beheerder de presentaties gaan toevoegen.

Om een presentatie te maken op basis van data uit Swing Studio klik op 'Add indicator tile'.

1

Selecteer een onderwerp en klik op 'Add'. Presentaties worden standaard zoals in onderstaande afbeelding weergegeven.

1

Door met de cursor over de presentatie te bewegen verschijnen er diverse knoppen in beeld; 1

 • Prullenbak: gemaakte presentaties kunnen hiermee worden verwijderd
 • 2 Vierkantjes: presentatie kopiëren
 • Oog: maak huidige presentatie (on)zichtbaar
 • Pen: wijzig huidige presentatie
 • Kruis met pijltjes: verplaats huidige tegel

Om de presentatievorm te veranderen klik op het icoon met de pen, het onderstaande venster verschijnt.

1

Klik de opties onder general open.

 • Indicator: toont de geselecteerde variabele. Door op de wijzigknop te klikken (het vierkant met het potlood erin) kan een andere variabele gekozen worden.
 • Name in Swing: Naam in de databank.
 • Name: Naam in het Mosaic. Via deze instelling is de naam in Swing te overrulen zonder wijzigingen in de databank te maken.
 • Unit name: met dit veld is de eenheid in Swing te overrulen.
 • Type: Door op de wijzigknop te klikken (het vierkant met het potlood erin) kan de presentatievorm worden aangepast. Standaard staat deze op Basic. Via de tabbladen in dit venster is het ook mogelijk een Chart of Infographic te selecteren.

 • Voorbeelden Basic presentaties

  1

  Voorbeelden Chart presentaties

  1

  Voorbeelden Infographic presentaties

  1

  Selecteer de gewenste presentatievorm. Onder in beeld in de Preview Tile is een voorbeeld te zien.

 • Size: Afhankelijk van de gekozen presentatievorm verschijnen er diverse hoogte/breedte combinaties. Selecteer de gewenste combinatie.
 • Enable reference: optie No: De data worden getoond voor het basisgebiedsniveau. Indien de data ook getoond moeten worden voor het referentiegebied of referentieperiode vink Yes aan.
 • Link: Wanneer hier niets wordt ingevuld gaat de gebruiker naar de detailview na het klikken op deze link. Wanneer er een link wordt toegevoegd opent een nieuw tabblad in de browser en gaat de gebruiker naar een andere website. Begin de url dan met https://. Het is ook mogelijk om geen actie te laten plaatsvinden nadat er op een tegel wordt geklikt, gebruik in dat geval https://nolink. Wanneer de detailview voor alle tegels uitgezet moet worden dient dit via de Mosaic settings ingesteld te worden.

Om een presentatie te maken die geen relatie heeft met de onderwerpen uit Swing Studio klik op 'Add free tile'. Hierbij is het onder andere mogelijk om embedded tegels, teksten en plaatjes eventueel met een link naar een site op te nemen.

Klik hier voor enkele voorbeelden van presentatievormen binnen het Mosaic.

Hoofdstuk 3 - Mosaic testen

Na het inrichten kunnen individuele dashboards of het complete Mosaic getest worden in de testversie. Dit is de versie die na het live zetten voor bezoekers van het Mosaic zichtbaar zal zijn. In de testversie kunnen bijvoorbeeld linkjes worden getest en kan worden gekeken of de gebiedsselectie correct is ingesteld.

Om de testversie te openen klik op [Mosaic - Open test version].

1

Hoofdstuk 4 - Mosaic publiceren

Het publiceren van Mosaic verloopt vanuit Swing Studio. Klik op [Publish - Publish Studio]. Het publicatiemenu bestaat grofweg uit drie secties:

 1. Het betreffende onderdeel dat gepubliceerd moeten worden.
 2. De admin (test) versie; selecteer hier het onderdeel dat gepubliceerd moet worden. Van elk onderdeel wordt de laatste wijzigingsdatum vermeld en elk onderdeel is apart te bekijken door op ‘View’ te klikken.
 3. De live versie. Door op ‘View’ te klikken is elk onderdeel van de live versie te openen. Tevens is hierbij de datum van publicatie vermeld.
1

De volgende onderdelen zijn apart te publiceren:

 1. Data/Viewer/Layout(Viewer); de Swing Viewer database. Dus alle data, rapporten, opmaakinstellingen etc.
 2. Accounts; de gebruikersdatabase. Dit betreft de ‘Users’ tabel in Swing Studio. Via Accounts > Users is deze in te zien.
 3. Mosaic; het Swing Mosaic. In het geval er meerdere Mosaics zijn, is het mogelijk deze apart te publiceren. Daarnaast kan er een keuze worden gemaakt om enkel de Mosaic-instellingen te publiceren of de instellingen in combinatie met de thema’s.

LET OP: Wanneer het Mosaic voor de eerste keer live gezet wordt dient eerst de databank met daarin de wijzigingen beschreven in hoofdstuk 1 live gezet te worden.

Als alle gewenste onderdelen geselecteerd zijn, zijn deze te publiceren door op de live button te klikken.

1