Verbeteringen

Betaversie Beheer 2.0

In versie 1.9.10 is er de mogelijkheid om News, Documents, Faq’s, Links en Settings te beheren via een geheel nieuwe beheeromgeving, de Betaversie Beheer 2.0. De Betaversie Beheer 2.0 heeft een geheel nieuwe gebruikersinterface. In de bestaande Ballroom beheeromgeving wordt een link geplaatst naar Beheer 2.0 en vanuit Beheer 2.0 kan worden teruggeswitcht naar de bestaande Ballroom beheeromgeving. De Betaversie Beheer 2.0 werkt met de live-database. De genoemde Ballroomitems (News, Documents, etc.) kunnen derhalve via de bestaande beheeromgeving en via de Betaversie Beheer 2.0 worden beheerd.

Figuur 1: Startpagina Ballroom beheer 2.0

1

Figuur 2: Beheerpagina Ballroom, onderdeel Links

1

Image selector

Versie 1.9.10 biedt een verbeterde dialoog voor het beheer en (de-)selectie van afbeeldingen. De gekozen afbeelding wordt op een vaste plaats ingevoegd in het nieuwsbericht, de toelichtende tekst bij een document, link of faq. Deze plaats wordt bepaald door het template dat voor de opmaak wordt gehanteerd.

Figuur 3: Pop up scherm ten behoeve van beheer en (de-)selectie van een afbeelding.

1

Toegankelijkheid

Om beter te voldoen aan de toegankelijkheidseisen zijn verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot afbeeldingen, datum- en tijdweergave.

Maximum aantal inlogpogingen in een bepaalde periode

Wanneer er te veel inlogpogingen van een account binnen een bepaalde tijd zijn, wordt dit account tijdelijk geblokkeerd. De defaultinstelling is dat na 5 mislukte inlogpogingen binnen 2 uur het account voor 1 uur wordt geblokkeerd.

Wanneer een account tijdelijk geblokkeerd is, ontvangt de gebruiker een email over.

Inactieve nieuwsbrief subscribers zichtbaar in Beheer

Voorheen werden alleen actieve subscribers getoond die de aanmelding hebben bevestigd via de link die is toegezonden, nu worden ook inactieve nieuwsbrief subscribers getoond.

Nieuwe features

Matomo & Google Analytics per Swing Usergroup

Indien op de juiste manier gekoppeld aan Swing, kunnen per Swing-usergroup statistieken worden bijgehouden in Matomo en/of Google Analytics. Dit geldt alleen als een gebruiker is ingelogd.

Hub afhankelijke vormgeving/maatwerk

ABF kan indien gewenst tot op zekere hoogte de Ballroom vormgeving laten afhangen van de hub waarmee een gebruiker is ingelogd. Dit geldt alleen voor besloten versies.

Discussiemodule voor niet-Nederlandse Ballroomversies

Ballroom-websites die een andere taal als basis hebben kunnen nu ook gebruik maken van de discussiemodule.

Beveiliging tegen robots bij het aanmelden voor nieuwsbrieven

Wanneer gebruikers zich aanmelden voor nieuwsbrieven geldt een beveiliging tegen robots via Captcha.

Feedbackmogelijkheid

Via een uitklapmenu kan feedback worden gegeven bij elk onderdeel van Ballroom. Reacties worden naar de beheerder gestuurd.

1