Filters:

Play-knop in Viewer-tegels

MOSAIC

In Viewer-tegels kan je het periodebereik van een presentatie afspelen.

Als de instelling 'Enable play tile' op 'Yes' staat, wordt de tegel (in de live omgeving) voorzien van een afspeelknop.

Digitale toegankelijkheid

MOSAIC
VIEWER

Mosaic en Viewer zijn door een gespecialiseerd bedrijf getoetst op de digitale toegankelijkheid. De hieruit voortgekomen verbeterpunten zijn doorgevoerd in de nieuwe software. Hiermee voldoen Mosaic en Viewer aan de richtlijnen voor digitale toegankelijkheid en kan dus gebruikt worden door iedereen, inclusief mensen met een functiebeperking.

Het toevoegen van de mogelijkheid om een toegankelijke tabel te openen in Viewer en de detailview van Mosaic is een van de verbeterpunten.

Icoon voor toegankelijke tabel

FilesToSwing

CONNECTOR

FilesToSwing is een Swing-module waarmee je (meta)databestanden kunt importeren in de database van een Swing-versie zonder tussenkomst van Swing Studio. Bestanden die importklaar zijn gemaakt kunnen middels een API automatisch naar Swing Studio en eventueel (tegelijk) naar de live versie van Swing Viewer worden verzonden. Een IT-specialist binnen een organisatie kan dit proces geautomatiseerd opzetten. Zo kan je de database automatisch actueel houden.

Om gebruik te maken van deze module dient de aanvraagprocedure gevolgd te worden, deze is hier te vinden. Een handleiding van hoe de bestanden door middel van de API verzonden kunnen worden, is hier in te zien.

Free table tegeltype

MOSAIC

Er is een nieuwe vrije tegel toegevoegd: 'Free table'. Hiermee is het mogelijk om complexe tabellen te maken. Je kunt tabellen in CSV opmaken en deze vervolgens opnemen in het Mosaic.

In het onderdeel 'General' van de tegelsettings bevindt zich een veld 'Table content code', hierin kan je de CSV-code plaatsen. Zie de bijbehorende help voor meer informatie.

Helpfile get statements

Dit is een CSV-string (; separated) die alle cellen van de tabel bevat. Elke nieuwe rij moet op een nieuwe regel geplaatst worden en elke rij moet de juiste aantal kolommen bevatten. De eerste rij en kolom worden gebruikt om het type aan te geven. De volgende typen kunnen worden toegepast:

 • c: Normale kolom
 • h: Header kolom/rij
 • r: Normale rij
 • t: (Sub)totaal rij/kolom. Deze krijgt een lichtere versie van de opgegeven accent kleur.
 • x: De eerste rij/kolom, cell(0,0)

Voor de cellen kan je waarden gebruik, maar ook get-statements (moeten tussen quotes geplaatst worden).

Verder kan je een column span (#cspan#) en row span (#rspan#) gebruiken, waarmee respectievelijk de vorige cel van dezelfde rij en dezelfde cel van de vorige rij kan samenvoegen.

Hieronder een voorbeeld van een CSV-string die in het veld 'Table content code' geplaatst kan worden:

Voorbeeld CSV string

Dit resulteert in de volgende tabel:

Voorbeeld free table

Complexere tabellen zijn ook mogelijk, zoals onderstaande code:

Voorbeeld CSV string complex

Dit resulteert in de volgende tabel:

Voorbeeld free table complex

Je kunt het tegeltype 'Free table' via speciale velden voorzien van een subtitel, een periode(bereik) en een bronvermelding. Hiermee sluit de weergave van dit nieuwe tegeltype volledig aan op de grafiektegels.

Free text tegel: Flexibele tegelhoogte

MOSAIC

Bij vrije tegels (free tiles) van het type 'free text' kan je met een setting instellen dat de tegelhoogte zich flexibel moet aanpassen aan de inhoud. De tekst bepaalt dan de hoogte van de tegel. Bij lange teksten verscheen een scrolbalk als het formaat van de tegel te klein was voor de tekst. Met deze nieuwe setting kan je dit dus voorkomen. Deze setting is op mosaic-, thema- en tegelniveau in te stellen en heet: 'Tile height is based on the content'.

Op mosaicniveau is deze te vinden onder: Mosaic Settings >Tile > Tile height is based on the content

Op themaniveau is deze te vinden onder: Theme Settings > Tile > Tile height is based on the content

Op tegelniveau is deze te vinden onder: Settings > Interface > Tile height is based on the content

Als deze setting is geactiveerd verdwijnt de mogelijkheid om de tilesize op te geven, aangezien deze zich nu automatisch aanpast aan de inhoud van de tegel.

Onderstaand een situatie waarbij de setting niet (1) en wel (2) is geactiveerd.

Tegel met flexibele tegelhoogte

Detailview bij Free iFrame tegels

MOSAIC

Bij tegels van het type 'Free iFrame' is het mogelijk om een presentatiecode toe te voegen (Settings > General > Preselection code). Als deze is ingevuld dan kan je bij deze tegel doorklikken naar de detailview door op het vergrootglas te klikken. Deze verschijnt als je met de muis over de tegel beweegt.

Free iFrame tegel

Pagina-einden bij export naar PDF

MOSAIC

Om de vormgeving bij een export naar PDF enigszins aan te sturen kan je per tegel een pagina-einde instellen (Settings > Interface >Start new page after this tile (PDF)). Bij een 2-kolomsectie moet je zowel voor de linker- als rechterkolom een pagina-einde instellen voor een goede werking. In geval van meerdere tegels per kolom in een 2-kolomsectie moet je het pagina-einde bij de rechtertegel instellen:

2 column pagebreak locatie

Voorblad bij export naar PDF

MOSAIC

Bij de export van een Mosaic (alle thema's) naar PDF kan je een voorblad toevoegen. Dit voorblad kan uit meerdere pagina's bestaan. De paginanummering begint na het (laatste) voorblad. Om een voorblad te kunnen instellen dien je eerst een PDF met het voorblad te uploaden. In de Mosaic settings onder Interface kan je via 'Upload a PDF' een PDF uploaden, waarna je deze via de setting 'PDF front page' kunt selecteren.

Voorblad setting

Paginanummering bij export naar PDF

MOSAIC

Bij de export van een Mosaic naar PDF wordt automatisch een paginanummering toegevoegd. Dit werkt alleen als alle thema's worden geëxporteerd. De nummering begint na het (laatste) voorblad als dat is toegevoegd (zie 'Voorblad bij export naar PDF).

Conditionele get-statements

MOSAIC

In Mosaic kan je gebruik maken van conditionele 'ifelse' statements. Met get-statements kan je waarden uit de database oproepen en daarover kan je nu uitspraken doen (bijvoorbeeld 'groter dan', 'kleiner' of 'gelijk aan' etc.).

Het volgende format is van toepassing :

{get: ifelse; expr: <expression>; arg1: <argument1>; arg2: <argument2>; argN: <argumentN>; iftrue: true; iffalse: false}

Er zijn minimaal 2 argumenten nodig om een geldige expressie te creëren. Deze argumenten moeten waarden zijn en kunnen door middel van get-statements opgeroepen worden. Als de expressie waar is dan wordt de tekst teruggegeven die is opgegeven bij 'iftrue', en anders de tekst die is opgegeven bij 'iffalse'. Zowel 'iffalse' als 'iftrue' zijn optioneel en daardoor is het alleen mogelijk om tekst weer te geven als een expressie waar of onwaar is.

De waarden van de expressie bestaat uit de opgegeven argumentnamen en een aantal mogelijke constanten:

 • greater
 • greaterequal
 • equal
 • lessequal
 • less
 • and
 • or

Voorbeeld expressies:

arg1 greater arg2

arg1 equal arg2 and arg3 less arg2

(arg1 equal arg2 and arg3 equal arg 4) or (arg2 less arg3 and arg5 less arg6)

Complexere expressies met meerdere argumenten en het gebruik van haakjes (om prioriteit aan te geven) zijn mogelijk.

Voorbeeld conditionele statement:

{get: ifelse; expr: arg1 greater arg2; arg1: {get: data; varcode:bevtot; period: 2019; geolevel: nederland; geoitem: 1;}; arg2: {get: data; varcode:bevtot; period: 2018; geolevel: nederland; geoitem: 1;}; iftrue: Bevolking Nederland in 2019 is groter; iffalse: Bevolking Nederland in 2019 is groter}

Hierbij zijn 2 argumenten opgegeven:

Arg1: {get: data; varcode:bevtot; period: 2019; geolevel: nederland; geoitem: 1;}

Arg2: {get: data; varcode:bevtot; period: 2018; geolevel: nederland; geoitem: 1;}

Deze argumenten zijn get-statements waarmee de waarden van de totale bevolking (onderwerpcode: bevtot) op Nederland niveau (gebiedsnveau: nederland, gebiedscode: 1) voor de jaren 2019 (argument 1) en 2018 (argument 2) worden opgeroepen.

Dit resulteert in de volgende waarden:

Arg1: 17.282.163

Arg2: 17.181.084

De expressie 'arg1 greater arg2' is geldig waardoor de 'iftrue tekst wordt getoond: bevolking Nederland in 2019 is groter. Als de expressie 'arg1 equal arg2' wordt toegepast, dan zal de 'iffalse' tekst getoond worden. De uitkomst van beide argumenten zijn namelijk niet gelijk aan elkaar.

Titel aanpassen via titelbalk

VIEWER

Het aanpassen van de titel van een presentatie is een veelgebruikte mogelijkheid in Viewer. Deze mogelijkheid is toegankelijk via de opmaakinstellingen van de presentatie. Door het toevoegen van een 'potloodje' achter de titel is deze mogelijkheid eenvoudiger te bereiken.

Afbeelding potloodje voor aanpassen titel

Knop naar themaoverzicht verbergen

MOSAIC

Als de verticale themanavigatie (sidebar) is ingeschakeld kan je de knop naar het themaoverzicht verbergen. Onder Mosaic Settings > Interface is hiervoor de instelling 'Show home button in sidebar' toegevoegd.

Thema overzicht side bar navigatie

Helpfile Studio uitgebreid met get-statements

MOSAIC

Voor een uitgebreide uitleg over de get-statements kan je de helpfile in Studio raadplegen. In Studio ga je naar Help > Content en vervolgens naar het onderdeel Mosaic > Get statements. Deze get-statements zijn overal in Mosaic toe te passen.

Helpfile get statements

Tile color hover

MOSAIC

Bij tegels waar de mogelijkheid bestaat om door te klikken naar de detailview of om achterliggende gegevens te downloaden of te delen, verschijnt een kader (met kleur) wanneer je er met je muis overheen beweegt. Dit is uitgezet voor teksttegels en andere tegels die je niet kunt delen, downloaden of op kunt doorklikken.

Roundoff parameter in get-statements

MOSAIC

Als waarden uit de database door middel van get-statements in Mosaic worden opgehaald, dan wordt de afronding meegegeven zoals opgegeven in Studio. Dit kan in sommige situaties onwenselijk zijn. Deze kan je dan afronden met behulp van de parameter 'roundoff'.

In onderstaand voorbeeld wordt de waarde op 1 decimaal achter de komma afgerond:

{get: data; varcode: bevtot; roundoff: 0,1}

Datumvermelding bij export naar Excel

MOSAIC
VIEWER

In Mosaic en Viewer is aan de export naar Excel de datum toegevoegd waarop de export is gedaan. In Viewer geldt dit alleen voor de 'Standaard' export naar Excel en niet voor de exportvarianten 'Draaitabel' en 'Metadata', omdat daarin al de laatste wijziging is vermeld bij de indicatoren. Bij de export vanuit Mosaic staat ook het dashboard vermeld van waaruit is geëxporteerd.

Afbeelding datumvermelding in export naar Excel

Naam van rapport in titelbalk verbergen

VIEWER
STUDIO

In veel gevallen staat de in de titelbalk vermelde naam van het rapport ook in het rapport zelf, waardoor deze dubbel zichtbaar is. Door onderstaande code toe te voegen aan de SRL van het rapport, kan je de naam in de titelbalk (zie onderstaande afbeelding) verbergen. De naam van het rapport blijft in de Editor overigens gewoon zichtbaar.

Setting_HideReportHeader = true

Afbeelding verbergen titel rapport

Ondersteunde browsers

MOSAIC
VIEWER
STUDIO
BALLROOM

Voor het goed werken van de Swing-software is het belangrijk om te weten welke browsers de software ondersteunt. Daarnaast is dit belangrijke informatie voor het testen van de software. De software moet immers in alle ondersteunde browsers goed werken. Hieronder staan de specifieke versies van de browsers die de Swing-software ondersteunt. Dit overzicht wordt geplaatst op swing.eu en minimaal eenmaal per jaar geactualiseerd.

 • Google Chrome versie 80 (feb 2020)
 • Mozilla Firefox versie 75 (feb 2020)
 • Safari versie 12.1.2 (sept 2018)
 • MacOS 10.12
 • iOs 12.4 (iPad Ais, Mini2, Mini3 en hoger, iPhone 5s, 6 en hoger)
 • MS Edge versie 82 (feb 2020)

Verbetering beheer Groups

BALLROOM

Het beheer van groepen ('Groups', voorheen 'Hubs') in Ballroom is verbeterd. Het is niet meer mogelijk om een groep te verwijderen als daar organisaties aan gekoppeld zijn. Probeer je dat wel dan volgt er een foutmelding met daarin vermeld welke organisaties aan de groep gekoppeld zijn. Na het ontkoppelen van de organisaties is het wel mogelijk om de groep te verwijderen

Afbeelding meldingen bij verwijderen Group

Categorieën beheren voor Tiles

BALLROOM

Het beheer van categorieën is uitgebreid met de mogelijkheid om categorieën aan te maken voor de module 'Tiles'. Zo kan je de Tiles overzichtelijk in categorieën plaatsen.

Afbeelding van het beheer van categorieën

Verbeterde performance bij laden van lijsten

BALLROOM

Door een verbetering van de performance van Ballroom worden lijsten (bijvoorbeeld van de gebruikers) sneller geladen.

Verbeteringen toegankelijkheid Ballroom

BALLROOM

Naar aanleiding van een toegankelijkheidscontrole zijn diverse verbeteringen met betrekking tot de toegankelijkheid doorgevoerd.

 • De checkbox om aan te geven dat je geen robot bent (reCAPTCHA) is niet langer nodig. Deze controle vindt nu automatisch op de achtergrond plaats.
 • De foutmeldingen in de contactformulieren zijn verbeterd.
 • De zoekpagina is (op de achtergrond) toegankelijker gemaakt.

Grafische verbeteringen

VIEWER

In de interface van Swing Viewer zijn een enkele kleine grafische verbeteringen doorgevoerd.

Melding bij bordersettings

MOSAIC

De instellingen om dikke randen aan een tegel te geven komen niet terug in de nieuwe Mosaic Studio. Aan de Editor is een melding toegevoegd waarin staat dat deze instellingen deprecated zijn en op termijn gaan verdwijnen.

Meest recente periode als keuzeoptie

MOSAIC

Het is vanaf nu mogelijk om per thema of op mosaicniveau de meest recente periode te kiezen in de selectietool.

Wanneer deze optie aan staat, kan de gebruiker dit in de periodelijst selecteren.

Vervolgens wordt voor iedere tegel de meest recente periode getoond.

Afkappen lange titels in tegels bij mobiele weergave

MOSAIC

Bij schermen met een maximale breedte van 593 pixels, wordt de titel van een tegel maximaal drie regels hoog en daarna afgebroken met puntjes. Dit zorgt ervoor dat tegels met lange titels op mobiele telefoons goed leesbaar blijven.

Bolletjes in lijngrafiek uitzetten

MOSAIC

Er is een instelling op tegelniveau toegevoegd waarmee je de datapunten in een lijngrafiek aan of uit kan zetten.

De setting heet 'Show datapoints' en is te vinden onder het tabje 'Chart'.

Bij lijngrafieken met veel datapunten kan de grafiek onleesbaar worden. In de linkertegel staan de datapunten aan en in de rechtertegel zijn ze uitgezet.

Verbetering Help get-statements

MOSAIC
STUDIO

De uitleg van de get-statements werd steeds langer en onoverzichtelijker. Daarom is de uitleg verplaatst naar de ondersteuningspagina (Help) van Studio.

Hierin zijn de get-statements per type gegroepeerd met de bijbehorende uitleg en een voorbeeld.

Bubble map alleen beschikbaar bij positieve getallen

MOSAIC
VIEWER

Als er negatieve waarden in een presentatie voorkomen, is het niet langer mogelijk om deze als 'Bubble map' te tonen. Dit leverde in veel situaties namelijk een onwenselijke presentatie op. Als je nu de selectie wijzigt waardoor er negatieve waarden in een Bubble map presentatie komen te staan, wordt de presentatie omgezet naar een normale kaart.

Parameter 'all' toegevoegd

CONNECTOR

Tot nog toe was het noodzakelijk om bij de OpenData-service op te geven voor welke periode en gebiedsniveau je data op wilt halen van een onderwerp. Dit zorgde bij gebruikers vaak voor onduidelijkheid en maakte de requests onnodig ingewikkeld.

Met de nieuwe paramater 'all' kunnen Geolevels, Periodlevels en Periods voor een onderwerp in zijn geheel worden opgehaald.

Hieronder een voorbeeld van een aanroep waar deze parameter is toegepast.

https://swing.eu/JiveServices/odata/Variables('abnbe_tot')/GeoLevels('all')/PeriodLevels('all')/Periods('all')/Values

Parameter 'mrp' toegevoegd

CONNECTOR

Met de nieuwe paramater 'mrp' bij Periods kan voor een onderwerp de meeste recente data worden opgehaald. De parameter is te gebruiken in combinatie met de parameter 'all' bij PeriodLevels.

Hieronder een voorbeeld van een aanroep waar deze parameter is toegepast.

https://swing.eu/JiveServices/odata/Variables('abnbe_tot')/GeoLevels('all')/PeriodLevels('all')/Periods('mrp')/Values

Algemene gegevens Swing-database in ODS

CONNECTOR

Er is steeds meer behoefte bij klanten om de eigen gegevens vrij te geven via Swing Opendata Services (ODS). Bij de opendataservice is de koppeling tussen data en metadata verbeterd.

De volgende algemene applicatie informatie is via deze link te vinden:

https://swing.eu/JiveServices/odata/SwingInfo

 • ApplicationName
 • Description
 • Keywords
 • DatabaseVersion
 • LastUpdate
 • DisclaimerPage
 • PrivacyStatementsPage
 • Version

Refactoring Ballroom

BALLROOM

Bij Ballroom is tijdens deze release veel aandacht uitgegaan naar het herstructureren van de broncode (refactoring) van Ballroom. Hiervan is weinig te zien aan de 'buitenkant' maar draagt bij aan een betere leesbaarheid en eenvoudiger onderhoud van software achter Ballroom. Dit maakt Ballroom stabieler en beter voorbereid op toekomstige verbeteringen.