Inleiding

In deze handleiding staat uitgelegd hoe u in enkele stappen een kaartlaag aan de kaartweergave kunt toevoegen. Er zijn verschillende typen kaartlagen. In deze handleiding wordt een kaartlaag van het type ‘Contouren’ aangemaakt. Aan het einde van de handleiding vindt u een beschrijving van het toevoegen van TMS en WMTS.

Hieronder een beschrijving van alle beschikbare typen:

  • Contouren: Tekent de contouren van gebieden.
  • Achtergrond: Kleurt de achtergrond van een kaart.
  • TMS en WMTS: Kaartlaag die met behulp van Tile Mapping Services een kaart in ‘blokken’ ophaalt van een externe server.
  • WMS: Kaartlaag die met behulp van een service een kaart in z’n geheel ophaalt van een externe server.
 

Kaartlaag toevoegen

 

Stap 1

Ga via het menu ‘Gebieden’ naar de pagina ‘Kaartlagen definities’.

Stap 1.1
 

Stap 2

Klik onderin de pagina ‘Kaartlagen definities’ op de button ‘Item toevoegen’.

Stap 2.1

Vul in het geopende pop-upscherm bij ‘Naam’ de naam in van de nieuwe kaartlaag. Kies in de dropdown van het veld ‘Type’ het gewenste type kaartlaag, bijvoorbeeld Contouren. Klik op ‘Ok’ om de instellingen de kaartlaag aan te maken en de instellingen op te slaan.

Stap 2.2
 

Stap 3

Open bij de nieuwe kaartlaag de opmaakinstellingen door in de kolom ‘Instellingen’ te klikken.

Stap 3.1
 

Klik in de nieuw geopende pagina op ‘Kaart’ om de opmaakinstellingen van de kaartlaag aan te passen. Pas bij ‘Gebiedsomtrek’ de opmaakinstellingen (kleur, breedte en type lijn) van de (contour)lijnen aan.

Stap 3.2

Geef bij ‘Gebiedsniveau’ op van welk gebiedsniveau de contouren moeten worden gebruikt. De optie Gekozen gebruikt de contouren van het in de presentatie geselecteerde gebiedsniveau.

Stap 3.3
 
 

Stap 4

Ga via het menu ‘Gebieden’ naar de pagina ‘Kaartlagen volgorde.

Stap 4.1
 

Stap 5

Kies onderin op de pagina ‘Kaartlagen volgorde’ de nieuw aangemaakte kaartlaag in de drop-down (Maak een keuze) en klik vervolgens op ‘Laag toevoegen’1.

Stap 5.1

1Standaard wordt de kaartlaag toegevoegd aan alle gebiedsniveaus. Als de kaartlaag aan één of enkele gebiedsniveaus moet worden toegevoegd, dan dient bij de drop-down ‘Gebiedsniveaus’ (boven de lijst met kaartlagen) het gewenste gebiedsniveau gekozen worden. Als het gewenste gebiedsniveau nog niet zichtbaar is in de drop-downlijst, dan kan deze worden toegevoegd via de button ‘Toevoegen’.

 

De laag ligt standaard bovenop alle andere lagen. Verplaats de laag door de button met de pijlen aangeklikt te houden en de kaartlaag te slepen naar de gewenste positie.

Stap 5.2

De nieuwe kaartlaag staat standaard aan in een kaartweergave. Door het vinkje bij de kaartlaag te verwijderen staat deze standaard uit en kan deze desgewenst bij een kaartpresentatie worden aangezet (via het menu onder de rechtermuisknop).

Stap 5.3
 
 

Stap 6

Bekijk het resultaat in Jive.

Stap 6.1
 
 

Ondersteuning van WMS- en WMTS-kaartlagen (bijv. PDOK)

Het is mogelijk om externe kaartservices op te nemen als kaartlagen bij kaartpresentaties. Ga hiervoor via het menu ‘Gebieden’ naar ‘Kaartlagen definities’ en maak hier een nieuwe kaartlaag met behulp van de button ‘Item toevoegen’ (links onderin). Vul in het nieuw geopende scherm de naam van de nieuwe kaartlaag in en geef het type (WMS of WMTS) van de te gebruiken service op. Klik vervolgens op ‘Ok’ om de kaartlaag toe te voegen.

Stap 7.4

Klik nu bij de nieuwe kaartlaag op ‘Instellingen’. Vul op de geopende pagina onder ‘Web Map Service’ of ‘Web Map Tile Service’ twee instellingen in om een koppeling te kunnen maken met de kaartservice:

  • De url van de kaartlaag service (bijvoorbeeld https://geodata.nationaalgeoregister.nl/tiles/service/wmts)
  • De Layer-id van de kaartlaag service (bijvoorbeeld brtachtergrondkaart)
 

Geef optioneel nog een tekst op voor de copyright van de kaartlaag service en pas eventueel de overige (standaard) instellingen aan. De kaartlaag is nu aangemaakt.

Ga vervolgens via het menu ‘Gebieden’ naar ‘Kaartlagen volgorde’ om de kaartlaag te koppelen aan de kaartpresentaties. Selecteer links onderin beeld in de lijst de nieuwe kaartlaag en klik op ‘Laag toevoegen’ om deze toe te voegen. De kaartlaag wordt standaard bovenaan de lijst geplaatst. Verplaats de kaart met de pijlen (aanklikken en slepen) naar de gewenste positie. Verder staat de kaartlaag standaard aan in de kaartpresentaties. Door het vinkje voor de naam weg te halen wordt de kaartlaag optioneel voor de gebruiker om aan te zetten.

Stap 7.3