Een ogenblik geduld a.u.b.

Veelgestelde vragen

De opmaak (css) wordt in bepaalde browsers (voornamelijk Internet Explorer) niet overgenomen, wat doe ik fout?

Waarschijnlijk worden elementen gebruikt die voor het html of body element worden geplaatst, dan kan het zijn dat de css niet wordt geladen. Oplossing is om deze elementen te verplaatsen; dus na het html of body element.

Het exporteren van HTML-rapporten naar Word en PDF is vaak niet mooi. Is daar iets aan te doen?

Een goede conversie van HTML naar Word en PDF blijft lastig. Belangrijk is dat de HTML goed is toegepast. De toegepaste HTML kan worden gecontroleerd op fouten via de website http://validator.w3.org/. Door in de HTML en de presentaties rekening te houden met de breedte van Word en PDF kan het resultaat ook worden verbeterd. In Swing Jive kan aan een HTML-rapport een Word-sjabloon worden gekoppeld. Hiermee is het mogelijk om voor de weergave van het rapport in een browser HTML te gebruiken terwijl voor het exporteren naar Word (en PDF) het gekoppelde Word-sjabloon gebruikt wordt.

Hoe kan ik een HTML-pagina als rapport weergeven zonder gebruik te maken van XML?

Plaats het HTML-bestand in de map 'Report', vul in de kolom 'Bestandsnaam' de naam in van het HTML-bestand (inclusief extentie), zet de kolom 'Type' op 'html' en vink het vakje in de kolom 'Vast rapport' aan.

Hoe kan ik teksten met meer dan 255 karakters (inclusief spaties) importeren (met Excel)?

Bij het importeren van teksten met behulp van Excel worden de teksten bij 255 karakters afgebroken. Dit is te voorkomen door (per kolom) aan één van de eerste 8 regels van het importbestand teksten met meer dan 255 karakters toe te voegen. Hierdoor zal Excel alle velden in die kolom zien als een 'groot tekstveld' en zullen de teksten geheel worden ingelezen. Indien nodig kan een regel met een niet bestaande gebiedscode worden toegevoegd die tekst(en) bevat met meer dan 255 karakters. Swing zal de onbekende gebiedsniveaucode (en dus ook de data) bij het importeren negeren. Na het importeren zal Swing wel melding maken van de onbekende gebiedscode. Deze melding kan worden genegerd.

Hoe ziet een importbestand voor Swing Studio eruit?

Data zijn als 'platte data' op te nemen in de database maar ook in combinatie met kenemreken als 'kubusdata'. Bij beide typen is het mogelijk de data en de metadata in één (Excel)bestand te combineren. Onder de 'Documenten' zijn een tweetal voorbeelden van importbestanden opgenomen. Deze bestanden laten voor zowel 'platte data' als 'kubusdata' zien hoe het bestand het beste is in te richten.

Ik krijg een foutmelding gerelateerd aan een gebieds- of variabelecode; Parse error: unexpected token '518'

Als een code van een variabele of gebied begint met een cijfer, dan zal je hier een underscore '_' voor moeten plaatsen.

De code: Geo.gemeente.518;

Zal dus moeten worden: Geo.gemeente._518;

Is het mogelijk om een PDF-document als rapport weer te geven?

Ja, dat kan. Plaats het PDF-bestand in de map 'Report'. Dit kan binnen Studio: Viewer > Reports >  Report files. Maak een nieuw rapport aan bij 'Reports'. Stel het 'Type' in op 'PDF', vink de optie 'Static report' aan en selecteer bij de kolom 'Filename' de PDF uit de map 'Report'. De PDF is nu gekoppeld aan het rapport en het nieuwe rapport kan in de themaboom worden opgenomen.

Kunnen bij het exporteren van gegevens (naar Excel) naast de gebiedsnamen ook de gebiedscodes in het bestand worden opgenomen?

Dat zou kunnen door voor alle gebiedsniveaus tekstonderwerpen aan te maken met de codes van de gebieden. Deze tekstonderwerpen kunnen gekozen worden bij de data van een tabel en zullen bij het exporteren in de tabel worden opgenomen.

Mijn interne verwijzingen binnen een rapport werken niet. Ik maak bijvoorbeeld gebruik van een inhoudsopgave maar krijg een foutmelding als ik hierop klik.

Hiervoor moet het scrollscript geactiveerd worden. Dit kan door bij het betreffende rapport de optie “Gebruik scroll script” aan te vinken.

Presentaties binnen een rapport worden niet getoond; ik krijg de melding ‘Presentation is not valid’.

Dit wordt veroorzaakt doordat de onderwerpen en/of gebiedsniveaus die binnen de presentatie gebruikt worden nog niet aan de juiste toegangsgroepen zijn toegevoegd. Het toevoegen van de onderwerpen en/of gebiedsniveaus aan de juiste toegangsgroepen middels de autorisatiemodule zal dit probleem oplossen. De handleiding voor de autorisatiemodule is hier te downloaden.

Rapporten - snelheid en limieten

Er is geen maximum voor het aantal presentaties in een rapport. Wij adviseren om niet meer dan 25 presentaties in een rapport op te nemen. Technisch is het geen probleem om bijvoorbeeld 50 presentaties in een rapport op te nemen alleen duurt het opvragen van het rapport langer. Op internet is vooral de verbindingssnelheid van de gebruiker van belang voor de snelheid. Bij een gemiddelde internetverbinding duurt het ongeveer 1 seconde om een presentatie weer te geven. Dus voor een rapport met 25 presentaties duurt het 25 seconden om het volledige rapport weer te geven.

Zijn er een standaard CSS en Word-sjabloon beschikbaar voor rapporten in Swing 5?

Vanaf de volgende pagina kan een zip-bestand worden gedownload met een standaard CSS en Word-sjabloon. Deze bestanden dienen als uitgangspunt bij de rapporten in Swing. Aan de hand van de bijgevoegde handleidingen kunnen ze worden aangepast aan de eigen huisstijl.