Een ogenblik geduld a.u.b.

Veelgestelde vragen

Sorteer op

Waarom zijn nieuw aangemaakte onderwerpen/rapporten/presentaties niet zichtbaar in de themaboom?

Dit kan meerdere oorzaken hebben. De meest voorkomende oorzaak is dat de onderwerpen/rapporten/presentaties nog niet aan de juiste toegangsgroepen zijn toegevoegd. Hierdoor zijn ze niet zichtbaar voor gebruikers(groepen) die aan de toegangsgroep(en) gekoppeld zijn. De oplossing hiervoor moet gezocht worden in de autorisatiemodule van Swing Studio. Het toevoegen van de onderdelen aan de juiste toegangsgroepen zal het probleem oplossen. Voor een uitgebreide handleiding van de autorisatiemodule zie de supportsite.

Een minder voorkomende oorzaak is dat een onderwerp of presentatie op ‘niet zichtbaar’ is ingesteld. Bij een onderwerp is dus geen vinkje geplaatst bij de kolom ‘Tonen’ in de onderwerpentabel. Bij een presentatie is de kolom ‘Zichtbaar in themaboom’ niet aangevinkt in de presentatietabel. 

Tot slot is het mogelijk dat de themaboom op ‘niet zichtbaar’ is ingesteld. De gehele inhoud is dan niet zichtbaar. Er is dus geen vinkje geplaatst bij de optie ‘Zichtbaar’ binnen de eigenschappen van het thema (rechtermuisknop op thema > Wijzig).

Wat betekent de melding ‘Er zijn geen gebiedsniveaus beschikbaar voor de (combinatie van) gekozen onderwerpen.’?

Dit kan meerdere oorzaken hebben. Een of meerdere onderwerpen uit de selectie bevatten geen data. De oplossing is om data voor deze onderwerpen in te lezen.

Daarnaast is het mogelijk dat de gebiedsniveaus waarop de data betrekking hebben niet zichtbaar zijn voor de betreffende gebruiker. Dit geldt voor zowel het gebiedsniveau waarop de data is ingelezen als de hogere gebiedsniveaus waar door middel van gebiedsaggregaties een relatie mee is gelegd. De oplossing moet gezocht worden in de autorisatiemodule van Swing Studio. Het toevoegen van het gebiedsniveau aan de juiste toegangsgroepen zal dit probleem oplossen. Voor een uitgebreide handleiding van de autorisatiemodule zie de supportsite.

Een andere mogelijkheid is dat de gebiedsniveaus waarop de data betrekking heeft, is ingesteld als ‘Niet selecteerbaar’ of ‘Alleen in rapport selecteerbaar’. Deze instelling is aan te passen bij de kolom ‘Selecteertype’ binnen de gebiedsniveaus tabel van Studio (Gebieden > Gebiedsniveaus).