Inleiding

De Open Data Service kan opgeroepen worden via een URL. Een enkel element kan worden opgevraagd door middel van de elementnaam in de URL te plaatsen. De teruggave van de open data service is in JSON formaat. De Open Data Service bevat diverse EntitySets, die elk hieronder worden beschreven.

Standaard variabelen

Variables

Vraag de variabelen op.

Voorbeeld: https://swing.eu/JiveServices/odata/Variables

Vraag een enkele variabele.

Voorbeeld: https://swing.eu/JiveServices/odata/Variables('wbbevtot')

GeoLevels

Vraag de beschikbare gebiedsniveaus op.

Voorbeeld: https://swing.eu/JiveServices/odata/GeoLevels

Het is ook mogelijk de gebiedsniveaus van een variabele op te vragen.

Voorbeeld: https://swing.eu/JiveServices/odata/Variables('wbbevtot')/GeoLevels('gemeente16')

PeriodLevels

Vraag de beschikbare periodeniveaus op.

Voorbeeld: https://swing.eu/JiveServices/odata/PeriodLevels

Het is ook mogelijk om met een variabele en een gebiedsniveau de beschikbare periodeniveaus op te vragen.

Voorbeeld: https://swing.eu/JiveServices/odata/Variables('wbbevtot')/GeoLevels('gemeente')/PeriodLevels

Periods

Vraag de beschikbare perioden op.

Voorbeeld: https://swing.eu/JiveServices/odata/Periods

Het is ook mogelijk om met een variabele een gebiedsniveau en een periodeniveau de beschikbare perioden op te vragen.

Voorbeeld: https://swing.eu/JiveServices/odata/Variables('wbbevtot')/GeoLevels('gemeente16')/PeriodLevels('YEAR')/Periods

DataSources

Vraag de beschikbare gegevensbronnen op.

Voorbeeld: https://swing.eu/JiveServices/odata/DataSources

Het is ook mogelijk de gegevensbron van een variabele op te vragen.

Voorbeeld: https://swing.eu/JiveServices/odata/Variables('wbbevtot')/DataSources

Uiteindelijk is het mogelijk om van een variabele met een gebiedsniveau, een periodeniveau en een periode de waarden op te vragen.

Values

Vraag de beschikbare waarden op.

Voorbeeld: https://swing.eu/JiveServices/odata/Variables('wbbevtot')/GeoLevels('gemeente16')/PeriodLevels('YEAR')/Periods('2016')/Values

Het is met de Open Data Service mogelijk om kubusvariabelen op te vragen.

CubeVariables

Kubusvariabelen

Vraag de kubusvariabelen op.

Voorbeeld: https://swing.eu/JiveServices/odata/CubeVariables

Vraag een enkele kubusvariabele op.

Voorbeeld: https://swing.eu/JiveServices/odata/CubeVariables('kb_bev_lft05')

DimLevels

Omdat de Open Data Service geen volledige lijst met dimensie-items op kan geven, is het mogelijk om de verschillende dimensie members op te vragen. Hiervoor kan je eerst een lijst met mogelijke dimensie niveaus opvragen.

Voorbeeld: https://swing.eu/JiveServices/odata/CubeVariables('kb_bev_lft05')/DimLevels

DimMembers

Met een geldig dimensieniveau kan je een lijst met dimensiemembers opvragen.

Voorbeeld: https://swing.eu/JiveServices/odata/CubeVariables('kb_bev_lft05')/DimLevels('dnc_lft10')/DimMembers

DimItems

Een dimensieitem is een lijst met dimensiemembers.

Dimensie-items (DimItems) zijn niet opvraagbaar maar wel in te vullen.

Welke dimensie-items er beschikbaar zijn kan je opvragen door middel van DimMembers.

Voorbeeld: https://swing.eu/JiveServices/odata/CubeVariables('kb_bev_lft05')/DimItems('dnc_lft10_1')

Values

Uiteindelijk is het mogelijk om van een kubusvariabele met dimensie-item, een gebiedsniveau, een periodeniveau en een periode de waarden op te vragen.

Voorbeeld: https://swing.eu/JiveServices/odata/CubeVariables('kb_bev_lft05')/DimItems('dnc_lft10_1,dnc_gsl_m')/GeoLevels('gemeente16')
/PeriodLevels('YEAR')/Periods('2016')/Values

Dimensions

Vraag de beschikbare dimensies op.

Voorbeeld: https://swing.eu/JiveServices/odata/Dimensions

Vraag de dimensieniveaus van een specifieke dimensie op.

Voorbeeld: https://swing.eu/JiveServices/odata/Dimensions('dc_bag_bj')/DimLevels('dnc_bag_bj2')

Vraag de dimensiemembers van een specifiek dimensieniveau op.

Voorbeeld: https://swing.eu/JiveServices/odata/Dimensions('dc_bag_bj')/DimLevels('dnc_bag_bj2')/DimMembers('dnc_bag_bj2_1')

Metadata

Voor de open data service is het mogelijk om een metadatadocument op te vragen in xml.

Voorbeeld: https://swing.eu/JiveServices/odata/$metadata