Introductie

In deze handleiding doorlopen we in een logische volgorde alle stappen die gemaakt worden bij het maken en presenteren van presentaties. In de items "Presentatie maken", "Onderwerpen", "Gebieden wijzigen", "Perioden wijzigen" en "Presentatievorm wijzigen" wordt de basis van het maken van presentaties uitgelegd. In de items "Datatransformaties" en "Weergave wijzigen" gaan we dieper in op het bewerken van een presentatie, zowel op het transformeren van de data, als de layout van de presentatie.

De items "Exporteren", "Rapporten" en "Presentaties" bespreken de overige manieren van het presenteren van gegevens, namelijk in een rapport, in een presentatie of buiten Swing Viewer om door de gegevens te exporteren. Het item "Gebiedsgroepen" bespreekt het aanmaken van gebiedsgroepen door de gebruiker. Ten slotte komen er in het item "Menu" een aantal algemene opties voorbij.

Swing Viewer is ontworpen om optimaal te functioneren op een groot scherm, zoals op een desktop of tablet. Daarom zal er een waarschuwing in de vorm van een pop-up verschijnen indien Swing Viewer geopend wordt met een te klein scherm (vaak bij smartphones). Indien dit laatste het geval is, zal inzoomen op een kaart mogelijk zijn door met twee vingers over de kaart te bewegen.

Daarnaast is er een aantal sneltoetsen beschikbaar om snel door Swing Viewer te navigeren, dit om het gebruiksgemak te vergroten;

 • CTRL+P: Opent direct het printvenster. Hiermee kunnen presentaties afgedrukt worden.
 • CTRL+S: Opent het "Opslaan als" venster. Waarmee presentaties naar diverse bestandsformaten kunnen worden geëxporteerd.
 • CTRL+Z: "Stap terug". Hiermee kunnen bewerkingen ongedaan maken.
 • CTRL+Y: "Stap verder". Oftewel een eerder ongedane bewerking weer herstellen.

Zelf aan de slag

Presentaties maken

Het onderstaande screenshot geeft het startscherm van Swing Viewer weer. Met de knop "Selectie-assistent" 1 wordt u in 3 stappen langs de benodigde onderdelen (Onderwerpen, Gebieden en Perioden) voor het maken van een presentatie geleid. Bij het maken van een presentatie is het van belang dat de onderwerpen op eenzelfde gemeenschappelijk gebiedsniveau gepresenteerd kunnen worden. Middels een waarschuwing zal kenbaar worden gemaakt indien dit niet het geval is.

Er zijn 2 manieren om een presentatie aan te maken.

 • Optie 1 is de knop "Begin een nieuwe presentatie" 2. Via deze knop verschijnt er een menu waarin je onderwerpen, gebieden en perioden kan kiezen voor het maken van een presentatie.
 • Optie 2 is het kiezen van een of meerdere onderwerpen uit de themaboom 3. Bij de keuze van een onderwerp verschijnt direct het menu waarin de presentatie op allerlei manieren bewerkt kan worden. In dit menu is ook meteen al een standaard presentatie voor het gekozen onderwerp aangemaakt, waarbij de meest recente periode en het laagste gebiedsniveau waarop het gekozen onderwerp beschikbaar is in tabelvorm getoond wordt (tenzij anders is ingesteld). Het bewerken van de presentatie wordt in de hieropvolgende hoofdstukken behandeld.
Startscherm Swing Viewer

Meerdere presentaties

Het is mogelijk om meerdere presentaties te maken. Door boven in het scherm 4 op de Plus te klikken opent er een nieuw leeg scherm waarin een nieuwe presentatie gemaakt kan worden.

Presentatie wijzigen

Een presentatie kan eenvoudig gewijzigd worden met de grote wijzig knop, linksboven in het scherm 5. Door op die knop te drukken kunnen binnen één menu, onderwerpen, gebieden en perioden gewijzigd worden.

Presentatie wijzigen

Het aanpassen van de titel van een presentatie kan door te klikken op het 'potloodje' achter de titel.

Afbeelding potloodje voor aanpassen titel

Presentatie dupliceren/verwijderen

Presentaties aanmaken dupliceren en verwijderen kun je doen door met de rechtermuisknop op de desbetreffende presentatie in de menubalk te klikken.

Presentatie dupliceren/wijzigen

Onderwerpen

In de themaboom zijn in hoofdlijnen twee typen onderwerpen te vinden. Omdat het van belang is het verschil te weten tussen deze typen onderwerpen, zullen we deze in dit hoofdstuk uitlichten. Het gaat om de volgende type onderwerpen:

 1. Platte onderwerpen; zijn te herkennen aan een rond icoontje    Icoon plat onderwerp
 2. Kubusonderwerpen; zijn te herkennen aan het kubusvormige icoontje   Icoon kubusonderwerp

Platte onderwerpen

Platte onderwerpen zijn eenvoudige data, waarmee direct een presentatie gemaakt kan worden. Er kunnen zoals gezegd meerdere onderwerpen gekozen worden voor 1 presentatie, zoals te zien is in het screenshot. Gekozen onderwerpen worden aangeduid met een vinkje 1. Met behulp van het knopje rechtsboven in de inhoudsbalk 2 kun je direct zien hoeveel en welke onderwerpen er geselecteerd zijn. Dit kan handig zijn voor als je een groot aantal onderwerpen wil selecteren en even kwijt bent welke je al geselecteerd hebt en welke nog niet.

Platte onderwerpen

Kubusonderwerpen

Kubusonderwerpen zijn onderwerpen waarbij er op basis van kenmerken van het onderwerp opsplitsingen mogelijk zijn. Deze opslitsingen, die we dimensies noemen, zijn te vinden onder het "Kenmerken"-menu. Dit menu verschijnt wanneer je op het kubusonderwerp klikt. Zo is in het screenshot te zien dat we het geselecteerde kubusonderwerp (Inwoners) kunnen opsplitsen in de dimensies Leeftijd, Geslacht en Burgerlijke Staat 3.
Om te zien welke kubusonderwerpen zijn geselecteerd moet op het knopje in de Inhoud-balk worden geklikt 4. Hier kunnen kubusonderwerpen worden aan- en uitgevinkt.

Kubusonderwerp

Dimensies

Je kunt dimensies in- en uitschakelen door op de dimensie te klikken. Bij 5 is de dimensie "Geslacht" geselecteerd. De dimensie is direct toegevoegd aan de tabel 6. Wat er nu gebeurt, is dat het totaal van inwoners (16.258.032) is opgesplitst naar geslacht. Zo is uit de presentatie af te lezen dat er 8.045.914 mannen en 8.212.118 vrouwen zijn in Nederland.

Opsplitsing naar geslacht

Het is mogelijk om meerdere dimensies behorende bij hetzelfde kubusonderwerp in te schakelen. We hebben bij 7 twee dimensies ingeschakeld. Deze dimensies zijn ook weer direct toegevoegd aan de presentatie. Nu valt bijvoorbeeld af te lezen dat er 709.810 verweduwde vrouwen zijn in Nederland 8.

Opsplitsing naar meerdere dimensies

Dimensie-items

Elke dimensie is opgebouwd uit minimaal 2 items. Binnen deze dimensie kunnen de items al dan niet geselecteerd worden voor een presentatie. Als je de dimensies wil bekijken, moet er op het knopje achter de dimensie geklikt worden. Vervolgens verschijnt er een menu waarin je dimensie items kunt selecteren.

Selectie dimensie-items

Wij hebben voor de dimensie "Burgerlijke staat" alleen het item "gescheiden" geselecteerd. Dit resulteert in de presentatie bij 9. De dimensie is nu ook opgenomen in de presentatietitel in de titelbalk 10.

Selectie dimensie-item
Burgerlijke staat gescheiden

Dimensieniveaus

Dimensies kunnen opgebouwd zijn uit meerdere niveaus. Zo kan de dimensie leeftijd opgebouwd zijn uit meerdere leeftijdsklassen. Deze niveaus kunnen geselecteerd worden door met de muis over de dimensie te bewegen binnen het "Kenmerken-menu".

Selectie dimensie-niveaus

Via de "Wijzig knop" zijn deze ook aan te passen. Via het dropdown menu kunnen de verschillende niveaus geselecteerd worden.

Selectie dimensie-niveaus wijzigknop

Onderwerpinformatie

Je kunt (achtergrond)informatie, zoals beschrijvingen en andere metadata over een onderwerp opvragen. Dit kan door met de rechter muisknop op het onderwerp te klikken, en dan Informatie te kiezen. Je kunt het onderwerp aanklikken in de themaboom, zoals hieronder, maar ook binnen de presentatie werkt dit.

Achtergrondinformatie

Gebieden

Gebieden wijzigen

Linksonder in beeld, in het "Niveau-menu" kan een keuze worden gemaakt uit de beschikbare gebiedsniveaus en gebieden 1. Zodra een of meerdere onderwerpen gekozen zijn worden hier de gebiedsniveaus zichtbaar waarvoor gegevens bij deze onderwerpen beschikbaar zijn. Door een gebiedsniveau aan te klikken worden alle gebieden van het gebiedsniveau geselecteerd.
Door op het knopje te drukken in de "Menubalk" kun je in het menu dat verschijnt voor het gebiedsniveau de gebieden selecteren 2.

Gebieden wijzigen

We hebben hieronder Provincie als gebiedsniveau geselecteerd. Dit houdt in dat we nu tussen de verschillende Provincies kunnen kiezen. Met de dubbele vinkjes bij niveau kun je in 1 keer alle gebieden binnen een gebiedsniveau (de)selecteren 3. Echter, kunnen we binnen dit menu in de keuzebalk, alsnog een ander gebiedsniveau kiezen 4.

Gebiedskeuze provincie

Gebieden opsplitsen

We kunnen de gebieden ook opsplitsen in een lager gebiedsniveau met de keuzebalk onder de gebieden 5. Als we bijvoorbeeld het de provincie Zuid-Holland opsplitsen naar gemeente, wordt alleen de data van die gemeenten gepresenteerd die tot deze provincie behoren. Ter illustratie is dit in een Kaart-presentatie getoond 6.

Gebieden opsplitsen Resultaat gebieden opsplitsen in kaart

Gebieden vergelijken

Met name voor percentage of gemiddelde onderwerpen kan het interessant zijn om een geselecteerd gebied te vergelijken met een ander gebied. Binnen Swing Viewer is het mogelijk om het geselecteerde gebied te vergelijken met een hoger gebied. Binnen het menu dat we onder 2 beschreven is het kopje "Gebiedsvergelijking" opgenomen 7. Dit kopje is altijd zichtbaar, ook als er geen gebiedsvergelijking mogelijk is. We hebben hieronder Provincie Zuid-Holland als gebied geselecteerd. Als we vervolgens naar "Gebiedsvergelijking" gaan, kunnen we uit de hogere gebiedsniveaus kiezen die corresponderen met het geselecteerde gebied 8. Indien geen gebiedsvergelijking mogelijk is, zal hier de tekst "Geen geldig vergelijkingsgebied beschikbaar" verschijnen.

Vergelijkingsgebied Nederland

Wij hebben Nederland als vergelijkingsgebied gekozen en gepresenteerd in een tabel.

Resultaat vergelijkingsgebied Nederland

Gebiedsvergelijkingen zijn ook aan te zetten middels de knop ‘Vergelijkingsniveau’9. Onder het menu dat we onder 2 beschreven is deze button te vinden. Door op deze button te klikken wordt het eerstvolgende bovenliggende gebiedsniveau geselecteerd. Rechts in de knop wordt het aantal geselecteerde vergelijkingsniveaus getoond. Door hier op te klikken wordt tevens het kopje gebiedsvergelijking 7 geopend.

Vergelijkingsgebied Nederland

Gebied(en) wijzigen voor alle tabbladen

Er is de mogelijkheid om de aanpassingen aan de gebieden van één presentatie toe te passen op alle andere presentaties. Als dus voor alle openstaande presentaties het gebied gewijzigd moet worden, is het niet meer nodig om dit voor elke presentatie afzonderlijk te doen. Van één presentatie kan het gebied gewijzigd worden. Door de optie ‘Toepassen op alle openstaande presentaties’ aan te vinken wordt deze wijziging doorgevoerd in alle openstaande presentaties.

Gebieden aanpassen alle tabbladen

Perioden wijzigen

Onder de gepresenteerde gegevens kan een keuze worden gemaakt uit de perioden waarvoor gegevens beschikbaar zijn 1. Als er gegevens beschikbaar zijn op meerdere periodeniveaus (maanden, kwartalen, halve jaren en/of jaren) dan kan links van de perioden een keuze worden gemaakt uit de beschikbare periodeniveaus. Links in de balk wordt het aantal gekozen perioden weergegeven. Door op het aantal te klikken opent zich een pop-up waarin de perioden ge(de)selecteerd kunnen worden. Het is mogelijk dat bij lagere periodeniveaus (bijvoorbeeld maanden) alleen jaren in de balk ge(de)selecteerd kunnen worden. In dat geval kunnen perioden uit het lagere periodeniveau ge(de)selecteerd worden in de pop-up. Het is overigens mogelijk om perioden over te slaan. In dat geval worden niet alle mogelijke perioden geselecteerd. Bij lijngrafieken zal er vervolgens een leeg gedeelte op de x-as verschijnen. Dit zorgt voor een betere visualisatie van de gegevens; de overgeslagen perioden vallen nu meer op.

Wijzig perioden

Presentatievorm wijzigen

Links van de gepresenteerde gegevens kan een presentatievorm gekozen worden. Welke presentatievormen gekozen kunnen worden is afhankelijk van de gemaakte selectie (onderwerpen, gebieden en perioden). Klik op een van de iconen om te wijzigen van presentatievorm.

Wijzig presentatievorm

Er kan een keuze worden gemaakt uit onderstaande presentatievormen.

Mogelijke presentatievormen

Datatransformaties

Met Swing Viewer is het mogelijk om op de getoonde data diverse berekeningen toe te passen. Na een klik op het icoon Icoon berekeningen die je links naast de presentatie vindt, verschijnt een menu waarin alle mogelijke transformaties zijn opgenomen. In het hieropvolgende scherm 1 kan worden ingesteld hoe de data moet worden getransformeerd. Er zijn drie mogelijkheden:

Datatransformaties
Pop-up datatransformaties

Percenteren

Hiermee kunnen percentages worden berekend over de getoonde gegevens. Afhankelijk van de gegevens kunnen percentages worden berekend over gebieden, onderwerpen (bij kubussen kan gekozen worden voor (een van) de gepresenteerde dimensie(s)) of perioden. Alleen de keuzemogelijkheden die van toepassing zijn op de getoonde data zijn selecteerbaar.

Voorbeeld percenteren

Ter verduidelijking geven we een voorbeeld van een data transformatie. We gaan data percenteren. In onderstaand screenshot hebben we het kubusonderwerp "Inwoners" opgesplitst in leeftijdsklassen. De inwoners worden automatisch in het datatype van het onderwerp gepresenteerd; in dit geval zijn dat aantallen 2. We willen het aandeel huishoudens voor elke leeftijdsklassen in het totaal aantal huishoudens weten.

Percenteren

Klik op Icoon berekeningen en vink "Percenteren" aan 3.

Percenteren over leeftijd

Het resultaat is dezelfde tabel, maar dan gepercenteerd.

Resultaat percenteren

Groeicijfers

Groeipercentage

Bij deze transformatie worden de geselecteerde gegevens weergegeven in een groeipercentage ten opzichte van dezelfde gegevens voor de gekozen basisperiode. Het is hierbij mogelijk de voorgaande periode als basisperiode te kiezen.

Groeipercentage gemiddeld

Bij deze transformatie worden de geselecteerde gegevens weergegeven als gemiddelde procentuele groei vanaf de gekozen basisperiode tot aan de geselecteerde periode. De keuze voorgaande periode als basisperiode is niet mogelijk, dit geeft namelijk hetzelfde resultaat als "normale" groeicijfers.

Absolute groei

Bij deze transformatie worden de geselecteerde gegevens weergegeven als absolute groei ten opzichte van de gekozen basisperiode. Het is hierbij tevens mogelijk de voorgaande periode als basisperiode te kiezen.

Indexcijfers

De waarde van de geselecteerde gegevens wordt berekend ten opzichte van het basisjaar. Bij deze transformatie wordt de waarde van de gegevens voor de gekozen basisperiode gelijkgesteld aan 100. Als de waarde van de geselecteerde gegevens 10 procent hoger is dan de gegevens uit de basisperiode, dan is de getransformeerde waarde 110.

Z-scores

De z-score is een transformatie waarmee een vergelijking gemaakt wordt tussen het gekozen gebied en alle gebieden van hetzelfde gebiedsniveau. De z-score is een maat die de afwijking aangeeft ten opzichte van het gemiddelde van alle gebieden van een gebiedsniveau. Bij deze transformatie verdwijnt de eenheid. Hierdoor is het dus mogelijk om onderwerpen met verschillende eenheden met elkaar te vergelijken.

Weergave wijzigen

De opmaak en algemene bewerkingen van de presentaties kunnen gedaan worden aan de linkerkant van de presentatie. Sommige van deze bewerkingen zijn te vinden door met de rechter muisknop op de presentatie te klikken. De meeste vind je echter aan de linkerkant van de presentatie.

Weergave wijzigen

Algemene bewerkingen

Nog buiten de eigenlijke opmaakinstellingen zijn er al een aantal bewerkingen te doen. Het type bewerking dat je toe kunt passen is afhankelijk van de gekozen presentatie. Een aantal veel voorkomende bewerkingen zijn:

 • Icoon favoriet gebied Favoriet gebied: Binnen de presentatie wordt het favoriete gebied op een opvallende manier opgemaakt. Binnen een kaart is dit standaard door het gebied een rode omlijning te geven; in andere gevallen krijgt het label van het favoriete gebied een rode kleur. Je maakt een gebied favoriet door er met de rechtermuisknop op te klikken en dan de optie "Maak dit gebied favoriet" te kiezen.
 • Icoon kantelen Kantelen: De presentatie wordt een kwartslag gedraaid. Bij staafgrafieken gebeurt dit automatisch indien dit de leesbaarheid ten goede komt.
 • Icoon sorteren Sorteren: De onderwerpen of gebieden worden op alfabetische volgorde getoond. Deze optie vind je door met de rechtermuisknop op de presentatie te klikken. Er kan gekozen worden om een eventueel vergelijkingsgebied niet mee te sorteren. Vink hiervoor de optie 'Gebiedsvergelijking meenemen met sorteren' binnen het gebiedsvergelijkingsscherm uit.
 • Icoon toon waarden/namen Toon waarden/namen: De data of de onderwerpnamen worden in de presentatie getoond.
 • Icoon kolomtotalen Kolomtotalen: De kolommen of rijen van een tabel worden opgeteld.
 • Icoon verberg Verbergen: In geval van ontbrekende gegevens in kolommen of rijen worden deze in een tabel verborgen.
 • Icoon wijzig indeling Wijzig indeling Dit is mogelijk als er een presentatie is opgesteld met meerdere dimensies (dit komt dus voor bij kubusonderwerpen). Dit houdt in dat de positie van de items van een bepaalde dimensie, verwisseld kunnen worden met positie van andere dimensie-items binnen een presentatie. Door herhaaldelijk op deze button te klikken worden alle mogelijke presentaties getoond. Hieronder een voorbeeld ter verduidelijking:
 • Dimensies verplaatsen: Verplaatsen van dimensies binnen een tabel.

In het onderstaande screenshot hebben we een gestapelde staafdiagram gemaakt die het aantal inwoners in Nederland laat zien, verdeeld naar geslacht en leeftijd.

Voorbeeld wijzig indeling

Als we willen zien wat de verdeling van het aantal inwoners is per geslacht over de verschillende leeftijdsklassen, moeten we de dimensies leeftijd en geslacht omwisselen. Dit doen we door op het Wijzig indeling icoon te klikken.

De presentatie is aangepast en heeft een nieuwe indeling. Het aantal inwoners per leeftijdsklasse is nu gesorteerd over het geslacht.

Resultaat wijzig indeling

Daarnaast is het ook mogelijk om binnen een tabel de dimensies (onderwerpen, perioden, gebieden, kubusdimensies) te verplaatsen naar de rijen of kolommen. Onderstaand screenshot toont een tabel voor verschillende jaren waarbij een kubusonderwerp is uitgesplitst naar de dimensies leeftijd en geslacht. Door met de rechtermuisknop op een periode te klikken kan deze periode naar de rijen of omhoog worden verplaatst.

Verplaatsen dimensie

Hieronder is het resultaat te zien; perioden en de kubusdimense geslacht zijn omgewisseld.

Resultaat verplaatsen dimensie

Opmaakinstellingen

In de pop-up die verschijnt als we "Opmaakinstellingen" Icoon opmaakinstellingen hebben gekozen, is het aantal opmaakopties afhankelijk van de presentatievorm die de presentatie heeft. Onderstaand is de pop-up weergegeven.

Opmaakinstellingen

Binnen de pop-up kunnen we de opmaakinstellingen aanpassen. De onderdelen die aangepast kunnen worden staan bovenaan; Titel, Kleuren, Gebied, etc. Als voorbeeld zullen we met de opmaakinstellingen die ons hier geboden zijn, een presentatie bewerken.

Hieronder staan 2 presentaties. De bovenste is een presentatie weergegeven met de standaardopstellingen. De onderste is de door ons bewerkte presentatie. We lichten een aantal mogelijke bewerkingen toe.

 • 1 Met de optie "Titel" kunnen we de titel aanpassen
 • 2 We hebben met de optie "Kleuren" een ander kleurenschema gekozen voor de staven
 • 3 We hebben met "Extra lijnen" de gemiddelde lijnen voor elke leeftijdsklasse toegevoegd
 • 4 Met "Assen" is de y-as aangepast en loopt van 0 tot 9.000.000 en heeft een kleinere stapgrootte
 • 5 We hebben de waarden behorend bij de staven getoond, dit kan met "Labels"
Voorbeeldpresentatie Voorbeeldpresentatie resultaat

Met de knop "Standaardinstellingen" (die vind je als je op het icoon Icoon opmaakinstellingen klikt) worden alle aanpassingen aan de opmaak ongedaan gemaakt en wordt de presentatie weer getoond met de standaardopmaak.

Exporteren

Tabellen en grafieken kunnen bewaard of geëxporteerd worden. De button Icoon exporteren linksboven in beeld (of sneltoets CTRL+S) opent een pop-up waarin ze kunnen worden geselecteerd om te exporteren naar een van de beschikbare bestandstypen of om (extern) op te slaan als "Swing werkruimte".

Menu exporteren

Welke bestandstypen gekozen kunnen worden om te exporteren is afhankelijk van het aantal geselecteerde presentaties. In onderstaand overzicht staat wanneer welke bestandstypen geselecteerd kunnen worden.

Type export

Rapporten

In de themaboom bevinden zich naast onderwerpen ook rapporten. Rapporten zijn te herkennen aan de icoontjes zoals in het onderstaande screenshot 1.

Rapporten in themaboom

Rapporten zijn een verzameling van informatie rondom bepaalde thema"s in documentvorm. Rapporten kunnen tekst, afbeeldingen, data, presentaties, enzovoorts rondom dit thema bevatten. Je kunt een rapport openen door deze aan te klikken in de themaboom. Voordat je het rapport kan bekijken, moeten er meestal een of meerdere gebieden en perioden gekozen worden waarvoor je het rapport wilt bekijken, zoals in het screenshot hieronder. Data/teksten/afbeeldingen die van toepassing zijn op de door jou gekozen gebied(en) of periode(n) zullen getoond worden in het rapport.

Gebiedskeuze rapport

Presentaties

Naast onderwerpen bevinden zich in de themaboom ook voorgedefinieerde presentaties. Deze zijn te herkennen aan de icoontjes van de verschillende presentatievormen. Onderwerpen, gebieden, perioden en presentatievorm zijn zo gekozen dat er een interessante presentatie ontstaat. Een presentatie is volledig aanpasbaar en om te vormen tot een andere presentatie. Echter, als je een presentatie bewerkt, keert hij de volgende keer dat Swing wordt opgestart altijd terug met de originele instellingen en opmaak.

Presentaties in themaboom

Gebiedsgroepen

Met de functionaliteit "Gebiedsgroepen" kun je zelf groepen van gebieden aanmaken. Dit kan handig zijn voor als je bepaalde gebieden vaak (in combinatie met elkaar) gebruikt. De gebiedsgroep kan eenvoudig worden geselecteerd, maar ook als vergelijkingsgebied worden gebruikt. Het aanmaken van een gebiedsgroep kan met alle gebieden die voor een gebruiker beschikbaar zijn.

Aanmaken gebiedsgroep

Het aanmaken van een nieuwe gebiedsgroep begint onderaan in het uitgeklapte menu. Klik vervolgens in de pop-up op "Nieuw" om een nieuwe gebiedsgroep aan te maken.

Aanmaken gebiedsgroep

In het scherm dat daarna verschijnt kun je de gebiedsgroep instellen. Allereerst kies je het gewenste gebiedsniveau 1. Alle gebieden in de gebiedsgroep moeten van het zelfde gebiedsniveau zijn. Vervolgens kies je de gewenste gebieden 2. Als laatste geef je de gebiedsgroep een naam 3.

Gebiedsgroep instellingen

Werken met gebiedsgroepen

Zodra er gebiedsgroepen zijn aangemaakt kun je ze als gebruiker meteen zien en gebruiken in presentaties. Je kunt de gebiedsgroep gebruiken als geselecteerd gebied voor een presentatie, maar ook als gebiedsvergelijking. Je kunt hiermee ook gebieden vergelijken die niet direct in relatie staan met elkaar, zoals Gemeente Amsterdam met Provincie Drenthe bijvoorbeeld.

Wanneer je een gebiedsgroep als gebied wil selecteren dan moet je gebruik maken van de blauwe knop bovenin de gebiedsselectie. Als je een gebiedsgroep wilt selecteren als gebiedsvergelijking staan de aangemaakte gebiedsgroepen automatisch in de lijst van mogelijke vergelijkingsgebieden.

Gebiedsgroepen

Aangemaakte gebiedsgroepen worden opgeslagen in je cookies. Zolang deze niet verwijderd worden, zullen de gebiedsgroepen blijven bestaan.

Hoofdmenu

Het algemene menu staat linksboven in het scherm. Hier vind je een paar algemene opties.

Menu

Onder de Icoon menu-knop bevinden zich nog een aantal extra opties. De belangrijkste worden hieronder opgesomd en uitgelicht.

Menu

Selectie-assistent

De "Selectie-assistent" toont in 3 stappen de basis van het maken van een presentatie.

Inloggen

Voor geregistreerde gebruikers is het mogelijk om in te loggen. Indien je je wachtwoord bent vergeten, kun je in het inlogscherm klikken op de link wachtwoord vergeten. Vervolgens moet je je gebruikersnaam en e-mailadres opgeven, zodat je een tijdelijk wachtwoord ontvangt. Bij de eerste keer inloggen moet de gebruiker het wachtwoord wijzigen naar een nieuw zelfgekozen wachtwoord.

Log in

Probleem melden

Je kunt je problemen met Swing doorgeven. Deze komen terecht bij de Swing helpdesk.

Over Swing Viewer

Hier vind je algemene informatie over de software van Swing Viewer.

Taal kiezen

Swing biedt de mogelijkheid om de pagina in een andere taal te laten zien. Met de Icoon taal kiezen-knop kan er gekozen worden tussen de talen Nederlands, Duits, Engels en Frans. Let wel dat alle onderwerpen, gebiedsniveaus, thema"s enzovoorts daadwerkelijk vertaald moeten worden. Indien dit niet is gebeurd zullen deze in het Nederlands worden getoond, ongeacht de gekozen taal.

Menu

Hieronder worden 4 opties besproken die in de menu-balk te vinden zijn.

Openen

Met de optie "Openen" Icoon openen kun je presentaties importeren die geexporteerd zijn m.b.v. de exportfunctie. Door het bestand met de .xml indeling te kiezen worden direct de presentaties geopend.

Opslaan als

De knop "Opslaan als" (of sneltoets CTRL+S) maakt het mogelijk om een (of meer) gemaakte presentatie(s) eenvoudig op te slaan. Bij een druk op de Icoon exporteren-knop verschijnt een pop-up, met daarin de mogelijkheden voor het opslaan van een presentatie. Dit wordt uitgebreider uitgelegd in het onderdeel "Exporteren".

Afdrukken

Met de knop afdrukken Icoon afdrukken (of sneltoets CTRL+P) kun je gemaakte presentaties direct afdrukken. In een pop-up kun je uit de gemaakte presentaties kiezen welke je wilt afdrukken en op welk formaat je de presentatie afgedrukt wilt hebben.

Delen

De knop "Delen" maakt het mogelijk om een (of meer) gemaakte presentatie(s) eenvoudig te delen. Bij een druk op de Icoon delen -knop genereert Swing een link. Deze link kan gedeeld worden, waardoor het mogelijk is om anderen snel en eenvoudig een presentatie te laten zien.

Menu

Afhankelijk van het aantal gemaakte presentaties worden er 1 of 2 links gegenereerd 1. Als er maar 1 presentatie aangemaakt is, is dat er 1. Als er 2 of meer presentaties zijn aangemaakt worden er 2 links gegenereerd, waarbij de 2e link de optie geeft om alle gemaakte presentaties te delen.

Onder een link staan 2 iconen 2. Door op het icoon links te klikken kopieer je de url. Met het rechtericoon kun je de link direct mailen.

Met de onderste iconen 3 kan de presentatie eenvoudig gedeeld worden op social media.