Verbeteringen

Meerdere Google Analytics codes per klant mogelijk

Klanten kunnen één of meerdere Google Analytics Tracking codes gebruiken om bezoekersaantallen van Ballroom te monitoren. (instelbaar door ABF).

Google Analytics (Klant) filteren op ABF-ip

Gebruikersstatistieken van ABF worden weggelaten uit de Google Analytics statistieken vanaf uitrol 1.9.8.

Organisaties disablen

Organisaties kunnen disabled worden zodat ze niet in dropdown lijsten terugkomen in Beheer. Door disablen van organisaties worden bijbehorende gebruikers ook automatisch op disabled gezet.

Mailings en mailmessages kunnen verwijderen

Beheerders kunnen nu ook mail messages verwijderen. Bij het verwijderen van een mail messages wordt ook automatisch de bijbehorende mailing verwijderd.

Bij batchimport nieuwe gebruikers automatisch wachtwoord genereren

Bij batch import nieuwe gebruikers is het niet meer nodig om zelf een wachtwoord op te geven. Indien het wachtwoord leeg is, wordt er automatisch een nieuwe gegenereerd voor de te importeren gebruikers.

Extra controle op aantal ontvangers mailings

Indien een mailing wordt verstuurd naar meer dan 500 adressen, wordt de beheerder hiervoor gewaarschuwd. Bij zwaardere websites (Mosaic, Viewer) kunnen vertragingen optreden indien 500+ gebruikers tegelijkertijd de website openen.

Zoeken in meerdere Mosaics

Indien er gebruik wordt gemaakt van meerdere Mosaics, kan Ballroom nu ook zoeken in de aanvullende Mosaics. Voorheen kon alleen de default Mosaic doorzocht worden. De Mosaic-naam wordt ook bij de zoekresultaten vermeld.

Thema's Mosaic op homepage Ballroom kunnen tonen

Het is mogelijk om de thema’s van Mosaic op de landingspagina te tonen. Dit is maatwerk en kan alleen door ABF ingericht worden. Zie bijvoorbeeld waarstaatjegemeente.nl. De thema’s worden automatisch bijgewerkt.

1

Generieke foutpagina

Bij onverwachte fouten wordt nu een nette foutpagina getoond in plaats van een servererror.

1

Nieuwe feautures

Users van een hub moeten ook toegang kunnen krijgen tot vragenlijsten

Gebruikers die onder een hub vallen, kunnen toegang krijgen tot alle vragenlijsten onder die hub. Op de landingspagina kunnen de vragenlijsten getoond worden. Voor de verschillende rollen gelden de volgende toegangsrechten:

Regular user (hub):
Kan alle vragenlijsten van hub openen via website

Vragenlijst viewer (hub):
Kan alle vragenlijsten van hub openen via website in read-only modus.

Coordinator (hub):
Kan alle vragenlijsten van hub openen via website in read-only modus.
Kan niet in beheer komen.

Administrator (hub):
Kan alle vragenlijsten van hub openen via website in read-only modus.
Kan alle vragenlijsten van hub openen via Beheer en kan status van vragenlijsten veranderen en vragenlijst op read-only zetten.
Kan diverse soorten content voor eigen hub beheren zoals nieuws, faq, links etc.