Filters:

Metadata ontsluiten verbeterd

VIEWER

De pop-up die verschijnt als je meer informatie van een onderwerp opvraagt is verbeterd. Het is nu mogelijk om onderdelen uit de verschillende Studio tabellen (zoals onderwerpen, dimensies en gebieden) zichtbaar te maken in de pop-up. Deze uitgebreide pop-up staat standaard aan en kan uitgeschakeld worden via het menu Data > Metadata settings. Vink de optie 'Use extended metadata dialog' uit om de uitgebreide pop-up uit te schakelen. De huidige wijze om de metadata te tonen wordt nog een halfjaar ondersteund en zal daarna worden stopgezet.

Metadata settings Studio

Indien de uitgebreide pop-up is ingeschakeld, kan je binnen de metadatasettings per onderdeel opgeven of deze getoond moet worden. Zoals de onderwerpcode of -beschrijving. Als je in de themaboom met de rechtermuisknop op een onderwerp klikt en de meer informatie opvraagt dan verschijnt de pop-up met de opgegeven velden:

Metadata pop-up Viewer vanuit themaboom

Daarnaast verschijnt er een informatie-icoontje in de titel als een presentatie is gemaakt. Hiermee kan de pop-up worden geopend met de informatie over de onderwerpen, inclusief relevante informatie over de gekozen kenmerken binnen de presentatie; zoals de kubus dimensies of gebieden.

Metadata informatie icoon

Nadat op het informatie icoontje is geklikt, verschijnt de pop-up met de in Studio opgegeven informatie. Daarnaast kan aanvullende informatie worden ingezien over het gekozen gebied (provincie) en de kubusdimensie kenmerken (leeftijd).

Metadata pop-up Viewer vanuit presentatie

Voorlopige cijfers

VIEWER

Naast het tonen van prognose cijfers is het vanaf nu ook mogelijk om voorlopige cijfers weer te geven. Dit kan in de onderwerpen tabel in de kolom 'Provisional period':

Kolom Provisional period in Studio

Net als bij prognoses cijfers kunnen voorlopige cijfers van een aparte opmaak worden voorzien. Ook kunnen prognose en voorlopige cijfers gecombineerd worden. Prognose cijfers zijn hierbij leidend. Dus als voorlopige cijfers vanaf 2017 zijn ingesteld en prognosecijfers vanaf 2018, dan zijn alleen de cijfers van 2017 voorlopige cijfers. Indien gekozen is om de meest recente periode te tonen, dan worden voorlopige cijfers ook getoond in een presentatie. Dit in tegenstelling tot prognose cijfers, waarbij dit niet het geval is.

Tooltip toevoegen aan tekst

MOSAIC
STORIES

Complexe begrippen in de tekst kun je voorzien van een tooltip met een toelichting. Hiervoor moet je de toelichtingen opnemen in de Glossary (Mosaic settings). Met behulp van een get-statement haal je de toelichting op bij het gewenste tekstdeel. Het tekstdeel wordt benadrukt met een stippellijn. Je kunt in de get-statement optioneel een tekst opgeven die zichtbaar is in de tegel in plaats van de originele tekst. Als er geen tekst is opgegeven dan wordt de tekst uit de Glosary getoond. De toelichting wordt altijd uit de Glossary opgehaald.

Benodigde get-statement: {get: glossary-term; termcode: code van de term; textterm: zichtbare tekst}

De toelichtingen maak je aan in de Glossary.

Plaats de get-statement op de gewenste plaats in de tekst.

De toegelichte tekst is onderstreept en toont een tooltip als je met je muis er overheen beweegt.

Rekenfuncties toegevoegd aan get-statements

MOSAIC
STORIES

Aan de get-statements zijn enkele eenvoudige rekenfuncties toegevoegd. Je kunt met (opgehaalde) data optellen, aftrekken, delen, vermenigvuldigen en absolute waarde tonen. Een berekening met de get-statement 'formula' kan er als volgt uit zien:

{get: formula; expr: arg1 min arg2; arg1: {get: data; varcode: inwontot; period:2021; geolevel:gemeente; geoitem: 363}; arg2: {get: data; varcode: studstad; period:2020; geolevel:gemeente; geoitem: 363}}

 

In de help van Studio vind je onder 'Formula statements' een beschrijving van de beschikbare rekenfuncties.

Vernieuwde cookiepop-up

MOSAIC
VIEWER
BALLROOM

Rondom cookies is er een verschil in het huidige wettelijke kader tussen België en Nederland. De Europese richtlijnen zijn in België anders geïnterpreteerd en vertaald naar wetgeving dan in Nederland. Met deze optie kan Swing aan de wetgeving in België voldoen en hoeft er tegelijk in Nederland geen onnodige cookie-popup getoond te worden.

De instelling staat in Studio onder de nieuwe tegel 'General settings' en is van toepassing op alle producten van Swing (Viewer, Mosaic, Stories, Ballroom).

Instelling Studio Instelling Studio

Als de optie aan staat verschijnt de cookie-popup de eerste keer dat een gebruiker een Swing pagina bezoekt. De gebruiker kan vervolgens uit drie opties kiezen:

 • Verder zonder analytische cookies (het venster wordt gesloten)
 • Verder met analytische cookies (het venster wordt gesloten)
 • Cookies instellen (het volgende venster wordt geopend)
Cookie popup

In dit venster staat informatie over de verschillende type cookies die op de site worden gebruikt. Hier kan de gebruiker kiezen om de analysecookies te accepteren of te weigeren en vervolgens zijn keuze opslaan.

Uitgebreide keuze

Delen via link

MOSAIC
STORIES

Link van tegels kun je nu gemakkelijk delen met de 'deel een link' optie. De link kan vervolgens gekopieerd worden naar het klembord.

Tegel link kopieren

Daarnaast kun je thema's of tegels delen via Whatsapp als het Mosaic op een mobiel wordt bekeken.

Link Delen via Whatsapp

Switch voor 'geen vergelijking'

MOSAIC
STORIES

De beheerder kan via deze instelling een knop voor de gebruiker aanzetten om het vergelijkingsgebied uit te schakelen.

Instelling Studio

Zodra deze functie is ingeschakeld, kan de gebruiker met een druk op de knop alle vergelijkingsgebieden in de tegels uitzetten.

Switch met vergelijking

Vervolgens wordt het thema opnieuw geladen en zijn alle tegels met een vergelijkingsgebied direct aangepast.

Switch zonder vergelijking

Nieuwe zoekfunctie (aparte module)

MOSAIC
VIEWER
BALLROOM

Swing-versies bevatten tegenwoordig steeds meer data. Hoe vind je dan snel de informatie waar je naar op zoek bent? Hiervoor is een extra module ‘Swing Zoeken’ beschikbaar. Met de zoekmodule is er een snelle en eenvoudige centrale ingang tot de cijfers in Swing.

De zoekmodule is sterk verbeterd en lijkt nu qua werking meer op Google. De gebruiker geeft aan waar hij of zij naar op zoek is en krijgt een overzicht van alle beschikbare informatie. Dit kan bijvoorbeeld een onderwerp in Viewer zijn, een tegel in Mosaic of een nieuwsbericht in Ballroom. Door te klikken op een zoekresultaat navigeert de gebruiker naar de plek in Swing waar het zoekresultaat is gevonden.

Bij het zoeken wordt gekeken naar de titel van de tegel, het onderwerp, het nieuwsbericht etc. En daarnaast ook naar de keywords die zijn ingesteld bij een mogelijk zoekresultaat (keywords zijn nu overal door de beheerder in te stellen). Hierbij wordt gebruik gemaakt van stamwoorden, zodat het niet uitmaakt of er op bijvoorbeeld enkelvoud of meervoud wordt gezocht of welke werkwoordvervoeging worden gebruikt. Een belangrijk element is de thesaurus met synoniemen en hyponiemen. De beheerder kan de thesaurus aanvullen (deze is standaard al zeer uitgebreid).

Andere kenmerken en verbeteringen van de zoekmodule:

 • De zoekfunctie heeft in Viewer en Mosaic een vaste en meer prominente plek gekregen.
 • De autocomplete en autocorrection bij de zoektermen is uitgebreid. Als je bijvoorbeeld zoekt op ‘blking’ dan krijg je als eerste suggestie ‘bevolking’.
 • Belangrijk bij de zoekmachine is dat de meest relevante zoekresultaten bovenaan komen. Om dit voor elkaar te krijgen zijn allerlei kleine verbeteringen doorgevoerd.
 • Mogelijk zoekresultaten:
  • Tegels uit Mosaic
  • Thema’s uit Mosaic
  • Onderwerpen uit Viewer
  • Rapporten uit Viewer
  • Preselecties/presentaties uit Viewer
  • Nieuwsberichten/documenten/faq/links uit Ballroom
 • Bij het zoeken wordt ook gekeken naar de namen van gebieden en de namen van dimensies en dimensie-items.
 • Onderwerpen die bij elkaar horen, zoals verschillende leeftijdsklassen, worden als één zoekresultaat weergegeven om de zoekresultaten overzichtelijk te houden.
 • Alle mogelijke zoekresultaten komen in één lijst door elkaar heen te staan. Visueel is zichtbaar om wat voor type zoekresultaat het gaat.
 • De zoekresultaten zijn afhankelijk van de rechten die iemand heeft. Er worden alleen zoekresultaten weergegeven waar iemand rechten toe heeft.
 • De gebruiker kan de zoekresultaten filteren op basis van type zoekresultaat, keywords en Swing-versie (indien de licentiehouder beschikt over meerdere Swing-instanties)
 • De beheerder kan ieder mogelijk zoekresultaat (onderwerp, tegel etc.) uitsluiten van de zoekresultaten om de zoekresultaten overzichtelijk te houden.
 • Opgegeven zoektermen worden bijgehouden via Matomo en/of Google Analytics, zodat de thesaurus waar nodig aangevuld kan worden en de beheerder inzicht heeft in waar mensen veelal naar op zoek zijn.

 

Switch zonder vergelijking

Ruimte om feedback op te schrijven

MOSAIC
STORIES

In de beheeromgeving is een veld toegevoegd voor feedback, waar een beheerder opmerkingen bij een tegel kan plaatsen.

Instelling Studio

In de admin omgeving komt er dan rechtsonder bij een tegel een rood icoontje. Als je hierop klikt opent een menu waarin de opmerking staat.

Icoon Menu met feedback

Percentage (sum)

STUDIO

Het datatype percentage is wat betreft werking en naamgeving verbeterd. Indien voor een onderwerp het datatype percentage is opgegeven, dan resulteerde een optelling van kubusdimensie items of platte onderwerpen in het gemiddelde. In sommige gevallen is echter een sommatie gewenst, het percentage mannen en vrouwen moet netjes optellen tot 100%. Dit was deels op te lossen door het datatype percentages (sum) hiervoor op te geven; dit werkte alleen bij kubusdimensie items. Er is nu een aanpassing gedaan waardoor dit nu ook werkt bij platte onderwerpen. Ook is de naamgeving van het datatype percentage aangepast naar 'percentage (mean)', om te verduidelijken dat bij een optelling het gemiddelde berekend wordt.

Vanaf heden zijn er dus 2 datatypen waarmee een percentage kan worden aangeduid: percentage (sum) en percentage (mean). Bij percentage (sum) wordt dus bij een optelling de som berekend en bij percentage (mean) een gemiddelde. Dit geldt voor zowel platte onderwerpen als kubus dimensie items. Dit is met name relevant voor het tonen van de totaalkolom in Viewer en het berekenen van kubusdimensie aggregaties.

Datatype percentages Studio

Detailview bij Free table

MOSAIC
STORIES

Je kunt bij het tegeltype Free table de detailview aanzetten door een presentatie te koppelen die in de detailview getoond wordt. De werking is hetzelfde als bij de tegeltypen Free HTML en Free presentation. De instelling is opgenomen bij de Settings van de tegel onder General.

Verbeterde werking meerdere voetnoten

VIEWER

Voor onderwerpen is het mogelijk om een voetnoot toe te voegen. In Viewer kunnen de voetnoten in de legenda bekeken worden. Dubbele voetnoten dus die meerdere keren voorkomen, worden nu niet meer meerdere keren getoond. Het kwam vaak voor dat voor meerdere onderwerpen dezelfde voetnoot was gedefinieerd, voor elk onderwerp werd dus dezelfde voetnoot getoond. Dit is nu niet meer het geval omdat er wordt gecontroleerd op de inhoud waardoor meerdere voetnoten maar een keer worden weergegeven in Viewer en Swing rapporten. In onderstaande afbeelding is voor alle onderwerpen in de presentatie dezelfde voetnoot opgenomen.

Kolom Provisional period in Studio

Achterblad instellen voor PDF-export

MOSAIC
STORIES

Het was al mogelijk om een voorblad op te geven voor de export naar PDF. Dit is uitgebreid met de mogelijkheid om een achterblad op te geven. De werking is hetzelfde als bij het voorblad. Om dit te kunnen instellen moet je het achterblad als PDF uploaden naar de versie, waarna je het bij een versie kunt opgeven voor de export naar PDF. Je kunt ook een eerder geüpload achterblad selecteren.

Melding bij downloaden pdf

MOSAIC
STORIES

Het downloaden van een dashboard of Stories-versie naar pdf kan soms even duren, bijvoorbeeld als er nog geen gecachet bestand beschikbaar is. Om aan te geven dat het bestand wordt gegenereerd verschijnt onderstaande melding in beeld.

Periodeniveau weken

STUDIO

Het periodeniveau weken is toegevoegd aan Studio en kan op verzoek door ABF worden geactiveerd. De weken lopen tot en met week 53 en aggregeren niet door naar maandniveau (en hoger). Wel aggregeert de weekdata direct door naar jaarniveau, dit geldt alleen voor onderwerpen met periodetype 'Stock'. De eerste week geldt hierbij als peildatum; dus week 1 2012 aggregeert bijvoorbeeld door naar jaar 2012. Hetzelfde format voor het inlezen van de data als bij maand- en halfjaardata wordt gehanteerd (m1y2012, m2y2013 etc.), dus; week 1 2021 = w1y2021 en week 50 2021 = w50y2021. Deze periodecodes kunnen dus aan de periodekolom van een importbestand worden toegevoegd om weekdata in te lezen.

Overzicht periodeniveaus Studio

Referentiegebied van zelfde niveau omkaderen in kaart tegel

MOSAIC
STORIES

In dit voorbeeld wordt Rotterdam vergeleken met Den Haag. Dit wordt duidelijk weergegeven in de legenda en met de kaders rondom de gekozen gebieden.

kader om basisgebied en vergelijkingsgebied

Show Viewer link in rapporten ook mogelijk bij transformaties

VIEWER

In Swing rapporten is het mogelijk om onder de getoonde presentaties een button met een link toe te voegen die verwijst naar de betreffende presentatie in Swing Viewer. Dit is binnen de opmaakinstellingen van een rapport op te geven via: Base > 'Show Viewer link in reports'. Deze optie werkt niet in combinatie met transformaties (zoals z-scores en groeipercentages), dit is nu aangepast en is wel mogelijk in deze nieuwe release. Een vereiste hierbij is dat de presentaties in het rapport vanuit en voorgedefinieerde presentatie worden ingeladen, zoals; #pres_1 = Presentation { Preselection: "preselcode" }#. Hierbij is 'preselcode' de code van de voorgedefinieerde presentatie.

Viewer link rapporten

Extra kleur instelling infographic

MOSAIC
STORIES

In Mosaic zijn nieuwe kleurinstellingen toegevoegd voor infographic tegels. Hiermee kan een kleur voor de onder-, tussen- en bovengrenswaarde worden ingesteld. Voorheen werden deze instellingen overgenomen uit de algemene instellingen.

Tile color: value below lower threshold -> Tile color: infographic value below lower threshold

Instelling Studio

De instelling is toegevoegd op Mosaic-, thema- en tegelniveau onder de tab colors. Per tegel moet er altijd een lower en upper threshold waarde worden ingesteld om de ingestelde kleuren te zien.

Ontbrekende waarden in kaarten

MOSAIC
STORIES

Er is een kleurinstelling toegevoegd voor ontbrekende waarden op kaarttegels.

Instelling Studio

In de tegel krijgen gebieden met een onbekende waarde deze kleur inclusief de bijbehorende toelichting in de legenda.

Kaart met gebied onbekende waarde

Alternatieve periode naam per thema

MOSAIC
STORIES

Met deze instelling wordt het mogelijk om per Mosaic of per thema een alternatieve periodenaam te kiezen.

Instelling Studio

Nadat de beheerder deze optie heeft aangezet, verschijnt hieronder een tweede instelling waarin het type alternatieve periodenaam kan worden geselecteerd.

Type alternatieve periodenaam

Uiteindelijk is dit het resultaat in Mosaic: Alternatieve periodenaam in gebruikersselectie

Region base level op tegelniveau

MOSAIC
STORIES

Met deze optie kunnen tegels binnen thema worden vastgezet op een gebied of gebiedsniveau.

Instelling Studio

In dit voorbeeld staat het basisgebied in de gebruikersselectie op Rotterdam, maar blijft de linker tegel het ingestelde gebied Delft tonen.

Tegel met vastgezet basisgebied

Regio-instellingen Viewer tiles

MOSAIC
STORIES

Voor Viewertegels is de mogelijkheid toegevoegd om het basisgebied(sniveau) en het referentiegebied(sniveau) vast te zetten.

Instelling Studio

Oudergebied in gebruikersselectie

MOSAIC
STORIES

In de gebruikersselectie wordt er een icoontje toegevoegd aan het oudergebied van het geselecteerde basisgebied.

Icoon voor oudergebied

Filterniveau let op gebiedselectie van andere thema's

MOSAIC
STORIES

In de selectie van het filtergebied wordt rekening gehouden met de selectie in andere thema's.

Bijvoorbeeld: er zijn thema's met gemeente als basisniveau en een thema met wijken als basisniveau, waarbij gemeente als filterniveau is ingesteld. In dat laatste thema moet in de selectietool eerst een gemeente worden geselecteerd. Dan worden de wijken binnen die gemeente getoond, waaruit een wijk kan worden geselecteerd. Als in een van de andere thema's een specifieke gemeente is geselecteerd, dan zou die gemeente automatisch als filter moeten worden gebruikt.

Dat betekent dat in het thema op wijkniveau automatisch een wijk wordt geselecteerd binnen de geselecteerde gemeente. Bij het openen van de selectietool wordt automatisch de wijk getoond van de geselecteerde gemeente.

Het filterniveau wordt ingesteld op een eerder geselecteerde gemeente in een ander thema tenzij de gebruiker al eerder een wijk heeft ingesteld behalve als het een subthema betreft van het thema waar de gemeente is ingesteld.

Gebiedselectie bij gebiedsniveau met één gebied

MOSAIC
STORIES

Wanneer een gebiedsniveau uit één gebied bestaat, zoals bijvoorbeeld bij Nederland, wordt het gebied in dit niveau automatisch geselecteerd.

Gebied Nederland in gebruikersselectie

Toegankelijk alternatief voor detailview

MOSAIC
STORIES

Bij een schermresolutie smaller dan 768 pixels kan de detailview niet geopend worden. In deze release is een alternatief toegevoegd waarbij in plaats van het plusje voor de detailview een knop verschijnt. Via deze button wordt een toegankelijke tabel op een nieuwe pagina geopend.

Link naar toegankelijke tabel

Copyrightvermelding achtergrondkaarten

MOSAIC
STORIES

Bij Mosaictegels met een achtergrondkaart wordt de Copyrightvermelding nu ook getoond.

Copyrightvermelding op kaarttegel

Melding bij overschrijden maximale afbeeldingsgrootte

VIEWER

Bij het exporteren van een presentatie in Viewer als afbeelding geldt een maximum breedte en hoogte van 8000 pixels. Indien dit wordt overschreden dan verschijnt een melding dat de opgegeven waarden niet mogelijk zijn en dat de default breedte/hoogte (1600 x 1200) gebruikt wordt.

Verbetering werking Viewertegels bij dimensieselectie

MOSAIC
STORIES

De subtitel van een Viewertegel die gebruik maakt van dimensies, wordt nu bij een wijziging in de gebruikersselectie correct aangepast.

subtitel Viewertegel

Hier is de selectie gewijzigd van Geslacht (totaal) naar Mannen wat is terug te zien in de subtitel van de Viewertegel.

subtitel Viewertegel

Verbetering assen grafieken

MOSAIC
STORIES

Het algoritme dat bepaalt waar de perioden op de x-as moeten worden geplaatst, is verbeterd. Hierdoor worden de perioden op een logische plek op de as geplaatst als tussenliggende perioden worden overgeslagen. Ook zal altijd de start- en eindperiode op de as getoond worden. Dit resulteert in beter leesbare grafieken.

Lijngrafiek in Mosaic

Labels staafgrafiek Viewertegel

MOSAIC
STORIES

Bij Viewertegels is het mogelijk om in geval van verticale staven de labels boven de staven te plaatsen. Hierdoor is er meer ruimte voor de grafiek zelf en komt deze overeen met de wijze hoe Mosaic de labels plaatst bij verticale staven. Om van deze optie gebruik te maken, zal bij betreffende voorgedefinieerde presentatie (of bij de algemene opmaakinstellingen) de volgende opmaakinstelling moeten worden geactiveerd: Bar > Use layout bars (horizontal) as in Mosaic Viewer. Hierna kan deze presentatie in het mosaic als Viewertegel worden toegevoegd.

Het resultaat is hieronder te zien. Links de situatie waarbij de optie niet is ingeschakeld, en rechts de situatie waarbij de optie wel is ingeschakeld:

Viewertile vertikale staven

Export naar afbeelding verbeterd

MOSAIC
STORIES

Indien een tegel als afbeelding werd gedownload, kwam deze in sommige gevallen niet volledig overeen met de tegel in het mosaic. Dit is nu verbeterd en komt dus niet meer voor.

Verbetering titel Viewer

VIEWER

De automatisch gegenereerde titel bij presentaties is verbeterd. Er verschijnt een scheidingsteken (streepje) tussen de titel, periode en gekozen gebied waardoor de titel beter leesbaar wordt.

Titel in Viewer

Korte periodenamen bij tegels

MOSAIC
STORIES

De korte periodenaam, zoals opgegeven bij de period levels in Studio, wordt nu standaard in tegels bij de bronvermelding gebruikt. Het kwam soms voor dat de bron niet meer zichtbaar was omdat de periodenaam te lang was. Hieronder een illustratie waarbij de korte periodenamen zijn gebruikt (in plaats van november 2016, december 2016):

Korte periodenamen bij bronvermelding tegels

Nieuwe stijl voor vrije tabel

MOSAIC
STORIES

Er is een nieuwe variant toegevoegd aan de tabelstijlen van de vrije tabel. Het is een kopie van tabelstijl 3 met als extra een border bottom bij de header. De cellen die meer dan 1 kolom breed zijn, hebben deze border bottom. De border heeft dezelfde kleur als de tekst in de header.

Nieuwe tegel voor maatwerkgrafieken

MOSAIC
STORIES

Voor maatwerkgrafieken is het vrije tegeltype 'Free presentation' toegevoegd. In dit tegeltype kan je via een URL een maatwerkgrafiek oproepen (vaak vanuit een Swing-rapport). Het grote voordeel van dit tegeltype ten opzichte van het tegeltype 'Free Iframe' is dat de weergave meer overeenkomt met een standaard grafiektegel van Mosaic. Je kunt een titel, bron en periode toevoegen en de tegel downloaden (als afbeelding) en delen. De tegel is tevens aan Mijn Mosaic toe te voegen.

Vrije tegels tonen op basis van Usergroup

MOSAIC
STORIES

In de algemene instellingen van een vrije tegel is de optie 'Show tile depending on the usergroup' toegevoegd.

Instelling Studio

Wanneer de beheerder deze optie op 'yes' zet, verschijnt een keuzelijst van alle gebruiksgroepen en kan per groep worden bepaald of de vrije tegel getoond moet worden.

Keuzelijst gebruiksgroepen

Gebiedstoegang per onderwerp in de gebiedsselectie in Mosaic

MOSAIC
STORIES

Als gebiedstoegang (geoaccess) is ingesteld in Studio, werden alleen de toegestane gebiedsniveaus en gebieden in de gebruikersselectie getoond. In de situatie dat een thema onderwerpen zonder gebiedstoegang bevat, is de optie 'ignore geoaccess' toegevoegd.

Instelling Studio

Als deze optie is ingeschakeld kan de gebruiker alle gebiedsniveaus en gebieden die binnen dat thema zijn toegestaan selecteren, maar krijgt alleen data te zien voor de onderwerpen die zijn toegestaan via de gebiedstoegang.

Standaard kleurinstellingen voor teksttegels

MOSAIC
STORIES

De standaard tegelkleuren zijn uitgebreid met instellingen voor teksttegels. Hieronder vallen ook de titeltegels.

Tegels verbergen

MOSAIC
STORIES

In geval een tegel geen data bevat dan was er de optie om de tegel te verbergen. In situaties waarbij er geen data is voor het basisgebied, maar wel voor het referentiegebied, werd de tegel wel getoond. Dit kan soms ongewenst zijn. Daarom is nu een optie toegevoegd waarmee je kan bepalen of een tegel verborgen moet worden indien; of alleen het basisgebied geen data bevat, of zowel het basisgebied als het referentiegebied geen data bevat. Dit is in te stellen per mosaic, thema en tegel maar is niet instelbaar bij Viewertiles. Deze setting is te vinden via : Mosaic settings > Tile > Hide blank tiles.

Optie hide blank tiles

Icoon Viewertegel verplaatst

MOSAIC
STORIES

Het icoon om een Viewertegel op een nieuwe pagina te openen is verplaatst en staat nu rechtsboven in de tegel onder de bestaande knoppen. Met deze verbetering is de vormgeving van de Viewertegel verder in lijn gebracht met de Mosaictegel.

Nieuwe plek icoon

Hover iconen tegel bij deel/download menu

MOSAIC
STORIES

Wanneer je het deelmenu van een tegel opent, blijven de iconen in de tegel zichtbaar. Hierdoor is het voor een gebruiker duidelijker van welke tegel het deelmenu is geopend.

Popup bij tegel

Herontwerp Mosaic popups

MOSAIC
STORIES

De vormgeving van alle popup schermen binnen MijnMosaic zijn verbeterd. Boven is bijvoorbeeld de grijze balk verwijderd en rechts zijn de blauwe buttons aangepast. In de plaatjes hieronder staat links een voorbeeld van de vorige situatie en rechts van de nieuwe.

Oude weergave Nieuwe weergave

Harmonisering kleur uitklapper

MOSAIC
STORIES

De tekst 'Meer info'/'Verbergen' onderaan de tegel heeft vanaf nu dezelfde kleur als de titel, bron en periode van de tegel.

Uitklapper

Voetnoot toegevoegd aan bronnentabel

STUDIO

In de bronnentabel van Studio is een nieuwe kolom 'Footnote' toegevoegd, hier kan de beheerder een extra voetnoot bij de bron plaatsen. Deze kolom staat standaard uit en is oproepbaar met get statements in het Mosaic (tile-sourcefootnote). De voetnoot verschijnt alleen in de metadata pop-up (indien ingeschakeld) en niet als extra voetnoot in de legenda, zoals dat bij een voetnoot gekoppeld aan een onderwerp het geval is.

Footnote in source tabel

Studio afschermen met IP-beveiliging

STUDIO

Studio kan alleen toegankelijk worden gemaakt vanaf bepaalde IP-adres(sen) zodat Studio niet of minder makkelijk door ongewenste bezoekers (hackers/bots) benaderd kan worden. In Studio kan dit worden ingesteld via het menu Accounts > Account settings. Door de setting 'Ip address whitelist enabled?' te activeren wordt de IP-beveiling ingeschakeld en het opgeven van de IP-adressen kan via 'Whitelist of IP addresses'. Meerdere IP-adressen of ranges zijn mogelijk door middel van een scheidingsteken (,), zoals: 127.0.0.1, 192.168.178.0 - 192.168.178.64. Uitsluitend de beheeromgeving van Viewer, Mosaic en Ballroom (Studio) wordt met deze setting dus afgeschermd, de presentatieomgevingen blijft gewoon benaderbaar.

Ip beveiliging setting in Studio

Internet explorer niet langer ondersteund

MOSAIC
VIEWER

Internet explorer wordt niet langer ondersteund. Om een optimale gebruikerservaring te kunnen garanderen wordt aangeraden gebruik te maken van een moderne browser zoals Microsoft Edge, Google Chrome of Mozilla Firefox. Er verschijnt daarom een melding als Viewer of het Mosaic benaderd wordt, waarbij gebruikers gevraagd wordt om een modernere browser te gebruiken:

Ip beveiliging setting in Studio

Capaciteit vrij tekstveld verhoogd

STUDIO

De capaciteit van een vrije tekstveld in Studio (Free textfield) is verhoogd van 255 karakters naar een miljoen.

Verwijderen van velden in gebruik

STUDIO

Voor een aantal tabellen in Studio is het niet (meer) mogelijk om velden te verwijderen als deze data bevatten. Het gaat om de tabellen: units, data sources en dimension levels (inclusief items). Als bijvoorbeeld een bron verwijderd wordt waar data voor is ingelezen, dan verschijnt een melding dat dit niet mogelijk is omdat deze in gebruik is. Het is echter wel mogelijk om velden te verwijderen die niet in gebruik zijn, hiervoor is een extra button toegevoegd:

Verwijder button ongebruikte velden

Verversbalk rapporteneditor

STUDIO

Als de (meta)data in Studio wordt aangepast dan verschijnt standaard een melding in de testversie van Viewer, deze melding verschijnt nu ook in de rapporteneditor zodat je weet dat het rapport herladen moet worden om de meest recente (meta)data in het rapport te zien.

Verversbalk rapporten editor

Optie om y-as op 0 te laten beginnen

STUDIO

De optie om de gebroken as uit te schakelen is al enige tijd niet meer beschikbaar in Studio, deze wordt nu standaard getoond indien dit de leesbaarheid van de grafiek ten goede komt. Indien dit niet gewenst is, kan nu per grafiektype middels de opmaakinstellingen de y-as op 0 gestart worden. Dit kan door de Lay-out setting "Start the Y-axis from zero" (Viewer > Viewer Layout > Settings per viewtype ) te activeren en zal per viewtype moeten worden opgegeven. Standaard staat deze setting uit en werkt alleen als automatisch de schaal van de assen wordt bepaald; de setting "Automatically generate the Y-axis scale" dient dus geactiveerd te zijn.

Inleidende tekst bij categorieën

BALLROOM

Bij categorieën kun je (optioneel) een inleidende tekst opnemen. De tekst is zichtbaar boven de items die tot de categorie behoren. De inleidende tekst is toe te passen in alle onderdelen waarbij de categorieën zijn toegepast.

Invoerveld voor inleidende tekst:

Weergave van inleidende tekst in website:

Im- en exporteren van keywords

BALLROOM

Je kunt keywords snel toevoegen door deze met behulp van een Excel-bestand te importeren. Het is niet meer nodig om ze één voor één handmatig in te voeren. Via de exportmogelijkheid kun je de keywords van een andere versie eenvoudig overnemen.

Keywords toevoegen aan Tiles

BALLROOM

De Tiles zijn uitgebreid met een veld om keywords op te geven. Hierdoor kunnen Tiles worden weergegeven bij het resultaat van een zoekactie met behulp van de keywords.

Melding op nieuwe pagina na verzenden contactformulier

BALLROOM

Waar voorheen met een melding onder het contactformulier werd aangegeven dat het formulier succesvol was verstuurd, opent nu een nieuwe pagina met de volgende melding:

Contactformulier niet meer automatisch ingevuld

BALLROOM

Als je was ingelogd bij Ballroom dan werden diverse velden van het contactformulier al voor je ingevuld op basis van je accountgegevens. Dit werkte niet goed wanneer je de velden vervolgens wilde aanpassen. Er is dus besloten om de velden niet meer automatisch in te vullen.

Link naar download document

BALLROOM

Op de documentenpagina is bij elke document een nieuw veld 'DOCUMENT LINK' toegevoegd met de klikbare tekst 'Copy link'. Door op de link te klikken kopieer je de link naar het klembord. De gekopieerde URL kan je vervolgens plakken en openen in een browser, waarna het document wordt gedownload.

Omschakeling van Access naar SQL

BALLROOM

De Access-databases van alle Ballroom-versies zijn omgezet naar SQL-databases. Ballroom is hierdoor sneller en stabieler geworden. Daarnaast kan in een SQL-database meer informatie worden opgeslagen.

Aanpassingen bij uploaden van afbeeldingen

BALLROOM

 

 1. Het is nu mogelijk om meerdere afbeeldingen tegelijkertijd te uploaden.
 2. Er is een maximale bestandsgrootte van 1MB van toepassing om een webtoegankelijke performance te kunnen realiseren.

 

Instelling voor opnemen van aria-label bij 'Tiles'

BALLROOM

Aan de instellingen van een 'Tile' is een veld 'Aria label' toegevoegd. Hierin kun je een tekst opgeven die wordt opgenomen als aria-label bij de link van de tegel. Het aria-label is noodzakelijk voor de toegankelijkheid. Het helpt screenreaders bij het interpreteren van de functionaliteit van onderdelen. Het heeft geen invloed op de lay-out.

Weergave van aantal gefilterde items

BALLROOM

Bij de onderdelen Users en Data entry kan je op basis van diverse eigenschappen de items (gebruikers en organisaties) filteren. Boven de tabel wordt het aantal gefilterde items ten opzichte van het totaal aantal items getoond.

Beheer gebruikers door coördinator

BALLROOM

Het aanmaken en beheren van gebruikers door een coördinator van een organisatie is verplaatst van de accountpagina naar de pagina Users in Ballroom, die via een link op de accountpagina te bereiken is. De coördinator kan alle gebruikers van dezelfde organisatie bewerken of verwijderen en nieuwe gebruikers aanmaken.

Aanpassen volgorde surveys

BALLROOM

Beheerders kunnen zelf de volgorde van de surveys aanpassen in Ballroom door ze te verslepen naar de gewenste positie. Het is niet meer nodig om dit op de server te (laten) doen.

External code van organisatie aanpassen

BALLROOM

Een beheerder kan de External code van een organisatie aanpassen, zodat het een goed herleidbare code is.

Geen aanpassingen in Swing Connector

CONNECTOR

Er zijn in deze release geen vernieuwingen en/of verbeteringen doorgevoerd in de module Swing Connector.