Publiceren van afzonderlijke thema's

MOSAIC
STORIES
STUDIO

Het publish menu van Studio is uitgebreid met de mogelijkheid om thema's van een Mosaic of Stories te publiceren. Dit kan eenvoudig door het betreffende thema te selecteren en vervolgens te publiceren. Meerdere thema's tegelijk publiceren is hierbij mogelijk. Een voordeel van het publiceren van thema's is dat het een stuk sneller gaat en dus minder downtime oplevert. Uiteraard blijft het mogelijk om een Mosaic of Stories in zijn geheel te publiceren. Via Publish > Publish Studio kom je in het publish menu terecht waar de verschillende thema's te selecteren zijn:

Voorbeeld van de publicatiepagina

Toegang tot Mosaic, maar niet tot Viewer

MOSAIC

Er is een aanpassing in de werking van de autorisatie doorgevoerd waardoor het nu mogelijk is om gebruikers toegang te geven tot een Mosaic, maar niet tot Viewer. Indien Viewer niet toegankelijk is gemaakt door een beheerder ontstond het probleem dat in een Mosaic de detailview en Viewertiles niet meer werkte. In deze nieuwe software release is dit probleem opgelost. Een beschrijving om een (openbaar) Mosaic te maken, zonder toegang tot Viewer staat op de FAQ pagina.

Toegankelijkheidsverklaring instelbaar

VIEWER
STUDIO

In Viewer kan je via het hoofdmenu meer informatie opvragen. Onderdeel van deze informatie is de toegankelijkheidsverklaring. Deze verwijst naar de standaard toegankelijkheidsverklaring van Swing Viewer.

Deze verwijzing is nu eenvoudig aan te passen in Studio (Viewer > Viewersettings) via de onderstaande setting. Hierbij dient een HTML-pagina op te worden gegeven. Deze HTML-pagina moet in de info map (Data > Information files) geplaatst worden. Zo kan een eigen toegankelijkheidsverklaring ingesteld worden. Als in dit veld niks wordt opgegeven dan wordt de standaard toegankelijkheidsverklaring getoond.

Presentatievorm bollenkaart verbeterd

MOSAIC
STORIES
VIEWER

Er zijn diverse verbeteringen doorgevoerd voor de bollenkaart. Zo is er een betere verhouding van de bolgrootte. Deze is nu afhankelijk van het aantal gebieden en de grootte van de kaart. In de oude situatie waren de bollen altijd even groot, dit resulteerde in minder fraaie presentaties met veel overlappende bollen in de kaart.

Ook worden nul waarden niet meer als bol in de kaart getoond. Dit wekt onterecht de suggestie dat er sprake is van een kleine waarde. Nul waarden worden nu als een kleine cirkel met witte of transparante vulling getoond. Dit komt ook duidelijk in de legenda tot uiting. 

Daarnaast is het mogelijk om in het Mosaic te bepalen welke kleur de bollen moeten hebben. De kleur van het basisgebied is aanpasbaar, evenals de kleuren van de overige gebieden.

Verbeterde weergave en instellingen van metadata

MOSAIC
STORIES

Voor Viewer kan je bepalen welke onderdelen in de 'meer info' pop-up getoond moet worden. Dit kan in Studio via Data> Metadata settings. De pop-up toont vervolgens de opgegeven onderdelen:

Dit is nu ook mogelijk voor de 'meer info' uitklapper bij een tegel en in de detailview. Hiervoor zijn bij de Metadata instellingen (Data> Metadata settings) twee extra kolommen toegevoegd waarbij deze functionaliteit kan worden ingeschakeld. Vervolgens kan per onderdeel worden bepaald of deze getoond moet worden. Deze info wordt toegevoegd aan de al aanwezig metadata van de meer info pop-up of detailview (indien opgegeven).

Als het meer info menu van een tegel is uitgeklapt, verschijnen de eerder opgegeven elementen:

Als de detailview geopend wordt, verschijnen deze elementen aan de rechterkant:

Interactieve inhoudsopgave bij PDF export

STORIES

Er is in Stories een instelling toegevoegd Add Table of Contents to PDF waarmee een interactieve inhoudsopgave wordt gegenereerd. Deze instelling is te vinden bij de Mosaic Settings onder interface. De inhoudsopgave komt na het voorblad en kan gebruikt worden om rechtstreeks naar de hoofdstukken te navigeren. Deze instelling staat standaard aan.

Overige verbeteringen

ALGEMEEN
 • De methode voor het verwijderen van Mosaics is verbeterd. De database wordt dan een stuk sneller gepubliceerd dan voorheen.
STORIES
 • De achtergrondkleur van een Stories of Mosaic werd niet over de hele pagina van een PDF-download toegepast. Dit is opgelost door de achtergrondkleur van PDF-downloads nu altijd wit te maken.
 • De marges van PDF-downloads uit Stories of Mosaic zijn vergroot en sluiten daarbij aan bij de weergave in Word.
 • In de beheeromgeving van Mosaic zijn opmerkingen in een tegel zichtbaar gemaakt met een icoon in de tegel zoals in de preview al het geval was.
MOSAIC
 • Teksten zijn nu per Mosaic instelbaar. In Mosaic Studio kan je via Mosaic settings > Texts per Mosaic specifieke standaard woorden aanpassen, waarmee je elk Mosaic een uniek karakter kan meegeven.
 • Bij de download van een tegel naar Excel wordt de 'meer info' van de tegel ook weergeven in het geëxporteerde bestand, zodat alle metadata die op het scherm te zien is, ook in de Excel-download te zien is.
 • Treemap presentatievorm is alleen beschikbaar in de detailview indien de tegel zelf ook een treemap betreft.
 • De pop-up die verschijnt indien een andere beheerder aanpassingen in Mosaic Studio heeft aangebracht (content not up-to-date)  verschijnt nu alleen nog wanneer beheerders in hetzelfde thema werken waardoor deze minder vaak onnodig verschijnt.
 • De automatisch gegeneerde link bij het delen van link (van een tegel of Mosaic) is herkenbaarder gemaakt. Deze URL bevat nu de URL van de betreffende versie. Voor een versie met de naam https://databank.incijfers.nl wordt de link voor het delen nu https://databank.incijfers.nl/ZHH7N3oZ in plaats van https://s.abf.nl/ZHH7N3oZ
 • Met get-statements is de mogelijkheid toegevoegd om de maximum of minimum waarde binnen een gebiedsniveau of kubusdimensieniveau op te roepen. Zie de help van Mosaic voor een uitgebreide uitleg.
 • Verbeterde werking referentielijn voor vergelijkingsgebied bij ranking bar. Deze waarde wordt nu voor gewogen onderwerpen (gemiddelden, percentages) altijd uit Swing Viewer gehaald. Dus ook als deze data hard is ingelezen.
 • Het is nu ook mogelijk om glossaries te importeren en te exporteren. Met glossaries kunnen definities, en beschrijvingen worden toegevoegd aan specifieke termen die in teksten in Stories en Mosaic gebruikt worden.
 • Tekst-tegels kunnen nu ook verticaal worden uitgelijnd. De instelling Vertical alignment staat onder het kopje interface van de tegelinstellingen.
 • Viewer tegels kunnen op tegelniveau worden verborgen wanneer deze geen data bevatten met de optie Hide blank tile.
VIEWER
 • De positie van labels in lijngrafieken is verbeterd. De hoogste waarde staat nu altijd boven en de laagste waarde onder bij een lijngrafiek waarbij de twee lijnen dicht bij elkaar liggen.
STUDIO
 • Er zijn aan de bronnentabel twee nieuwe opties toegevoegd. In de metadata settings kunnen deze velden zichtbaar gemaakt worden in Viewer en Mosaic:
  Comparability over time: beschrijft of data van deze bron vergelijkbaar is in de tijd
  Data limitations: beschrijft of er data limieten op deze bron van toepassing zijn                 
 • Wanneer er nieuwe indicatoren aan Studio zijn toegevoegd, wordt dit per indicator in de log geregistreerd met insert record. Dit geldt zowel bij een import van een data- als metadatabestand.