Een ogenblik geduld a.u.b.
 • Home
 • Swing Ballroom Statements

Swing Ballroom Statements

Swing Ballroom- Verklaringen

De Swing - Ballroom applicatie, kortweg Ballroom genoemd, is bedoeld om een ‘community of practice’ te ontwikkelen rond een thema of voor een klant of een klantengroep. Ballroom biedt de mogelijkheid om een publieke omgeving en een besloten omgeving te onderscheiden. In deze privacyverklaring leggen we uit op welke manier Ballroom omgaat met persoonsgegevens en met welk doel. Ballroom is ontwikkeld en wordt onderhouden door ABF Research en gehost op de servers van ABF Research.

Om informatie te kunnen presenteren aan de gebruikers van Ballroom worden persoonsgegevens verwerkt. Gebruikers vertegenwoordigen in principe de organisatie die hen te werk stelt.

ABF Research vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Daarom worden deze gegevens nauwgezet verwerkt en goed beveiligd. Hierbij wordt rekening gehouden met de eisen uit de privacywetgeving.

De volgende maatregelen maken onderdeel uit van het privacy beleid.

1. In de Ballroom-applicatie worden persoonsgegevens van gebruikers verwerkt

De persoonsgegevens die aan ABF Research worden verstrekt, worden direct door gebruikers in de Ballroom applicatie ingevoerd of worden door klanten van ABF aan ABF beschikbaar gesteld. Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die standaard worden verwerkt.

 • Voor- en achternaam
 • Welke organisatie de persoon vertegenwoordigt
 • IP-adres
 • Welke functie de persoon bekleedt
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

In het publieke gedeelte van Ballroom worden deze gegevens alleen verwerkt wanneer de gebruiker deze zelf ingeeft in het kader van het aanmaken van een account, het aanvragen van een nieuwsbrief of het opvragen van informatie via het contactformulier.

Omdat de gebruiker in principe de organisatie vertegenwoordigt die hem of haar te werk stelt betreffen het telefoonnummer en het emailadres in principe gegevens van de organisatie.

In klant-specifieke implementaties van Ballroom kunnen in sommige gevallen andere persoonsgegevens worden verwerkt. Neem hiervoor contact op met de projectleider van ABF Research.

2. Bijzondere persoonsgegevens worden niet verwerkt

Ballroom verwerkt geen persoonsgegevens die onder de AVG gelden als bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

3. De verwerking van persoonsgegevens kent een rechtmatige grondslag

Ballroom verwerkt persoonsgegevens omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst waaronder het gebruik van de Ballroom applicatie is vastgelegd. Specifiek kan dit betrekking hebben op:

 • De noodzaak om contact met gebruikers op te nemen.
 • Om gebruikers in de gelegenheid te stellen zich aan te melden of op een veilige manier een nieuw wachtwoord op te vragen.
 • Om vast te kunnen stellen of een gebruiker tot de doelgroep van de betreffende uitvoering behoort.
 • Voor het verzenden van informatie.

4. De bewaartermijn is niet langer dan strikt noodzakelijk

In Ballroom worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

5. Gegevens worden niet gedeeld met derden

ABF Research verstrekt gegevens van gebruikers niet aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming. Met organisaties die in opdracht van ABF Research persoonsgegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.

6. Betrokkenen hebben het recht tot inzage, correctie en om vergeten te worden

Gebruikers hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Hiervoor kan indien gewenst een afspraak worden gemaakt met de projectleider van ABF Research om langs te komen. Het is belangrijk dat men zich legitimeert en kan aantonen dat de gegevens die moeten worden ingezien, gecorrigeerd of verwijderd daadwerkelijk van de persoon zijn die zich legitimeert. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Overige rechten die gebruikers hebben, zijn het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens (dataportabiliteit) en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.

Tot slot kan een gebruiker een verzoek indienen om het account en persoonsgegevens te verwijderen. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de projectleider van ABF Research.

7. Cookies worden alleen gebruikt om de werking van website te optimaliseren

Ballroom gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek van een website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone van de gebruiker.

De cookies die worden gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onderhouden bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen van een gebruiker. Daarnaast kunnen analytische cookies worden geplaatst die het surfgedrag van gebruikers bijhouden zodat we kunnen zien hoe vaak bepaalde inhoud wordt bezocht. Hiermee willen we de informatievoorziening via de website zo goed mogelijk inrichten.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om gebruikers te identificeren.

8. Voor verdere vragen of klachten kan met ABF Research contact worden opgenomen

Voor vragen over deze privacyverklaring kan contact worden opgenomen met ABF Research via info@abf.nl of via de projectleider van ABF Research. Aanvullende informatie over de manier waarop ABF Research met persoonsgegevens omgaat kunt u vinden in privacybeleid op de website van ABF Research.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht wij er desondanks niet samen uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.