Algemeen

De dashboardmodule Swing Mosaic is sinds mei 2015 beschikbaar binnen de Swing-software. Door de groei in gebruik van de module en het aantal toenemende functionaliteiten werd het beheren en opzetten van dashboards een ware expertise.

Onlangs is Studio Mosaic herontworpen en is de gebruikersvriendelijkheid voor het opzetten en beheren van Mosaics (en Stories) sterk verbeterd en vereenvoudigd. In deze beknopte handleiding worden de wijzigingen en nieuwe functionaliteiten ten opzichte van de oude situatie omschreven.

De navigatiebalk van Mosaic in Studio is aangepast. Deze bestaat nu uit de volgende onderdelen:

 1. Link naar het hoofdmenu, beheer hier de verschillende Mosaics.
 2. Link naar de centrale plek voor alle bestanden (plaatjes, pdf's) die gebruikt worden binnen het Mosaic.
 3. Link naar de test versie van het actieve Mosaic.
 4. Link naar de live versie van het actieve Mosaic.
 5. Refresh cache (voorheen refresh metadata) blijft van toepassing voor het ophalen van (wijzigingen in) gebiedsindelingen en andere tabellen uit Studio met uitzondering van indicatoren en presentaties.
Studio menu Mosaic

De look and feel van Studio Mosaic is nu veel meer in lijn met alle overige onderdelen van Studio. Een van de voornaamste aanpassingen is de koppeling van de Viewer themaboom met Mosaic. Het is nu niet meer nodig om eerst een themaboom in Studio in te richten en elk thema te voorzien van de onderwerpen die je wilt gebruiken in een Mosaic. Het aanmaken van een Mosaic en het toevoegen van thema's en tegels (inclusief selecteren van onderwerpen) verloopt nu volledig via Studio Mosaic.

Het verplaatsen van tegels en secties is verbeterd, dit werkt via het 'drag and drop' principe. Via de knop in de linker bovenhoek selecteer je een tegel en deze kun je vervolgens op een willekeurige plek in het thema plaatsen.

Hoofdmenu van Studio Mosaic

Voor secties geldt hetzelfde. Deze kunnen eenvoudig verplaatst worden binnen een dashboard.

Hoofdmenu van Studio Mosaic

Het formaat van een tegel aanpassen kan via de rechter onderhoek, sleep de tegel naar het gewenste formaat:

Hoofdmenu van Studio Mosaic

Het hoofdmenu is te benaderen via Mosaic > Start en deze bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. De Mosaic structuur; de plek waar je Mosaicss kan aanmaken, maar ook thema's kan toevoegen en verwijderen.
 2. De thema weergave. Deze is naar wens in te richten. Inclusief het verslepen en vergroten van de themategels.
 3. De themategels kunnen voorzien worden van vier verschillende templates. Deze kan je hier selecteren en toepassen.
 4. De Mosaic settings en de mogelijkheid om de testversie te openen.
Hoofdmenu van Studio Mosaic

De Mosaic settings zijn altijd beschikbaar rechtsboven in beeld, evenals de mogelijkheid om de testversie te openen. Eenmaal in een thema kan je daarnaast ook de thema settings benaderen. Daarnaast zijn instellingen binnen de Mosaic en thema settings in een verbeterde volgorde gesorteerd.

Menu met Mosaic en thema settings

De thema settings worden in het rechterpaneel getoond en bestaat uit verschillende tabbladen. In het eerste tabblad met het ster icoon zijn de vijf meest gebruikte instellingen te raadplegen.

Thema settings

De Mosaic settings worden in een klein venster op de voorgrond geopend en kan met de knop rechtsboven schermvullend worden gemaakt. Wijzigingen in de Mosaic settings worden alleen met de 'Save' knop opgeslagen.

Thema settings

In het venster Files is het beheer van afbeeldingen voor gebruik in thema’s en tegels sterk verbeterd.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

 • Eenvoudig bestanden toevoegen, verwijderen of exporteren
 • Alle (typen) bestanden op één plek (inclusief PDF-bestanden)
 • Bestanden bibliotheek is doorzoekbaar
 • Filtermogelijkheid op type bestanden
 • Tegel- of lijstweergave
Nieuw bestandsbeheer in Studio Mosaic
 

Mosaic structuur

Het aanmaken, bewerken en thematisch inrichten van dashboards en rapportages (Stories) verloopt via de Mosaic tree. Hiermee is de opbouw van een Mosaic via de Viewer-themaboom komen te vervallen. Het is dus niet meer nodig om eerst een themaboom in Studio in te richten en deze vervolgens te synchroniseren met een Mosaic, dit kan nu gemakkelijk binnen de Mosaic tree. De meeste functies bevinden zich onder de rechtermuisknop, per thema of Mosaic kan je vervolgens de bewerkingen doen. Ook kan je met de muis over de thema's of Mosaics bewegen waarna de meeste beschikbare opties verschijnen.

Boomstructuur in Studio Mosaic

Een Mosaic toevoegen kan door onderaan te klikken op de button 'Add Mosaic'. Vervolgens kunnen per Mosaic diverse bewerkingen uitgevoerd worden. Door met de rechtermuisknop op een Mosaic te klikken, verschijnen de mogelijke bewerkingen. Je kan een thema toevoegen, syncen naar viewer (hiermee kopieer je de themaboom naar de Viewer themaboom). De permissions syncen; eerder gemaakte autorisatie instellingen met betrekking tot het tonen van thema's worden dan gekopieerd naar de nieuwe methode. Zie voor een uitgebreidere uitleg het hoofdstuk 'Autorisatie'. En tot slot kan een Mosaic verwijderd worden.

Opties themaboom Mosaic

Ook per thema kan met de rechtermuisknop een aantal bewerkingen gedaan worden. Je kan een thema toevoegen, de naam aanpassen of het thema (on)zichtbaar maken. Ook is het mogelijk om een thema te dupliceren. De inhoud van een thema, de tegels dus, kunnen ook gemakkelijk gekopieerd en geplakt worden in een ander thema in het Mosaic (of in een ander Mosaic). Tot slot kan een thema verwijderd worden.

Opties themaboom thema
 

Themaweergave

Indien je met je muis over een themategel beweegt, dan verschijnen er diverse opties (1). Het is mogelijk om:

 • De themategel te verplaatsen ('Move').
 • De thema instellingen aan te passen ('Edit'). Deze openen in het rechterpaneel met de meest gebruikte thema-instellingen in een aparte tab.
 • Het betreffende thema te openen ('Show tiles').
 • De themategel zichtbaar of onzichtbaar te maken ('Hide'/'Unhide').
 • De themategel verwijderen ('Remove').

Daarnaast kan je het formaat van de themategel aanpassen (2), dit kan via de knop in de rechter onderhoek van een themategel. Een nieuw thema toevoegen kan via 'Add theme' (3). Ook kan je een sectie aanmaken of verplaatsen zodat de themategels gegroepeerd kunnen worden (4) en er zijn er diverse templates beschikbaar om de themategels vorm te geven (5). Het verplaatsen van secties en tegels werkt middels het 'drag and drop' principe.

De themaview
 

Dashboardweergave

De dashboard weergave kan geopend worden via de Mosaic tree door op het betreffende thema te klikken, of via de themaview; beweeg over de themategel en klik op 'Show tiles'. Net als in de themaview verschijnen de tegelopties indien je over een tegel beweegt, je kan vervolgens (1):

 • Een tegel verplaatsen ('Move').
 • De tegel instellingen openen ('Edit').
 • De tegel zichtbaar of onzichtbaar maken ('Hide'/'Unhide').
 • De tegel kopieren binnen het thema ('Copy').
 • De tegel verwijderen ('Remove').

Daarnaast kan je het formaat van de tegel aanpassen (2), dit kan via de knop in de rechter onderhoek van een themategel. Tegels kunnen gemakkelijk gegroepeerd worden middels secties (single, double of free). Deze secties kunnen verwijderd, verplaatst of aangepast worden naar een single of double sectie (3). Het aanmaken van een tegel kan via 'Add tile' (4).

Dashboardview

In Mosaic kan je vrije tegels maken, zoals text tegels. Hiervoor is een nieuw type sectie zonder grid toegevoegd (free section) dat zich automatisch aanpast aan de hoogte van de tegel. Dit is bijvoorbeeld handig indien gebruik wordt gemaakt van flexibele teksten die worden opgevraagd via get statements. Het toevoegen van een free section kan via onderstaande knop:

Toevoegen van free section
 

Aanmaken tegels

Het aanmaken van een tegel kan op een tweetal manieren binnen de thema view. Per sectie kan dit via 'Add tile':

Tegel toevoegen in themaview

Of per tegel via het + teken. Deze verschijnt indien je met de muis aan de onderkant van een tegel beweegt. De tegel zal onderaan de betreffende tegel verschijnen.

Tegel toevoegen in themaview via plusteken

Er zal een pop-up verschijnen die je door het proces zal begeleiden. Aangezien er geen koppeling meer is met de themaboom van Viewer heb je nu de mogelijkheid om een selectie te maken van alle mogelijke indicatoren uit de Studio-database (de 1500 meest recent toegevoegde worden getoond). Je kan hierbij zoeken op onderwerpnaam of -code. Ook kan je kiezen uit de beschikbare voorgedefinieerde presentaties om een Viewertile te maken. De tegeltypes zijn voorzien van een toelichting onder het vraagtekenicoon.

Het aanmaken van tegels verloopt nu in een paar eenvoudige stappen:

Selecteer eerst een of meerdere indicatoren uit de database. Met de CTRL knop kan je meerdere onderwerpen tegelijk selecteren. De lijst toont de 1500 meest recent toegevoegde indicatoren. Ga na de selectie van de indicatoren naar de volgende stap via de groene button 'Next' rechtsonder in het scherm. Het is ook mogelijk om te kiezen voor een Viewer-presentatie of een 'custom' tegel. Maak na de keuze voor een van deze opties de tegel aan door op de groene button 'Create' rechtsonder in het scherm te klikken.

Selectiescherm voor het aanmaken van tegels - selectie inhoud

Selecteer vervolgens een presentatievorm: 'Basic', 'Chart or map' of 'Infographic'. Maak na de keuze voor de presentatievorm de tegel aan door op de groene button 'Create' rechtsonder in het scherm te klikken. Ga na de selectie van de presentatievorm naar de volgende stap via de groene button 'Next' rechtsonder in het scherm.

Selectiescherm voor het aanmaken van tegels - selectie presentatievorm

Bij indicatoren met kubusdata volgt een extra scherm voor de selectie van de gewenste dimensies en dimensie-items. Maak na de keuze voor de dimensies en dimensie-items de tegel aan door op de groene button 'Create' rechtsonder in het scherm te klikken.

Selectiescherm voor het aanmaken van tegels - selectie dimensie-items
 

Autorisatie

De autorisatie settings zoals ingesteld in Studio worden aan het Mosaic doorgegeven en toegepast. Zo kan je een Mosaic (optioneel) achter een loginscherm plaatsen en bepaalde onderwerpen, gebiedsniveaus en tegels enkel tonen voor specifieke gebruikers. Binnen de tegel settings van een Mosaic kan je eventueel gebruik maken van de optie 'Hide blank tiles' om tegels te verbergen indien de gebruiker de data binnen de tegel niet mag zien.

Binnen het menu Authorization (Mosaic settings) kan het autorisatie type worden opgegeven, er zijn drie opties: geen login, optionele login en een verplichte login. Indien een gebruiker inlogt dan gelden de rechten die middels de usergroups aan deze gebruiker zijn gekoppeld. Specifieke onderwerpen of gebieden die deze gebruiker niet mag zien, worden dus niet getoond in het Mosaic. Daarnaast is het mogelijk om een Default user group op te geven. Dit is de usergroup die wordt toegepast indien je niet ingelogd bent en dus voornamelijk relevant voor (gedeeltelijk) openbare Mosaics. Indien een Mosaic niet achter een login is geplaatst dan gelden de rechten die gekoppeld zijn aan deze Default user group.

Autorisatie settings Mosaic

Indien bepaalde gebruikers geen toegang mogen hebben tot bepaalde thema's, dan zijn deze thema's ook niet toegankelijk in het Mosaic. Voor de betreffende toegangsgroepen kunnen beheerders hiervoor thema's op niet zichtbaar instellen via Accounts > Accesgroups > Categories (deze mogelijkheid moet wel eerst door ABF zijn ingeschakeld). Het is ook mogelijk om de toegang van thema's binnen de Mosaic settings in te stellen. Hiervoor dient eerst deze setting te worden geactiveerd: Mosaic settings > Authorization > Use thema authorization.

Thema autorisatie activeren

Vervolgens kan je per thema bepalen welke gebruikersgroepen toegang mogen hebben tot een thema. Activeer hiervoor per thema de setting 'Restrict theme access', deze setting is te vinden bij: Theme settings > Authorization. Nadat deze setting is geactiveerd, kan je bepalen welke gebruikersgroepen toegang mogen hebben tot het thema.

Gebruikersgroepen autoriseren

Indien de thematoegang al is ingesteld per toegangsgroep, zoals eerder uitgelegd via 'Accounts > Accesgroups > Categories'. Dan kan je eenvoudig deze thema instellingen kopieren naar de Mosaic settings. Dan is het niet meer nodig om alles opnieuw via de theme settings in te stellen per thema. Dit is immers al in een eerder stadium gedaan. Gebruik hiervoor de functie 'Sync permissions', te vinden in het Mosaic tree links (rechtermuisknop).

Permissions syncen in menu
 

Benchmarkmodule

De benchmarkmodule is een nieuwe methode waarmee je een gebied kunt vergelijken. Op verzoek kan deze door ABF worden geactiveerd. Dit kan door contact op te nemen met de Swing Helpdesk via telefoonnummer 015 – 27 99 399, per mail: helpdesk@swing.eu of via de issuetracker. Naast de opties om een gebied één-op-één te vergelijken of helemaal geen vergelijking te maken, is het met deze module ook mogelijk om een vergelijkingsgebied te definiëren aan de hand van filters (1). Hierdoor kunnen gebruikers gerichter vergelijken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om jouw gemeente te vergelijken met gemeenten uit een bepaalde grootteklasse, of met gemeenten binnen een bepaalde inkomensgroep.

De benchmarkmodule

Deze filters zijn in te stellen door middel van schuifbalkjes en selectievakjes (2). Hierbij wordt de ‘eigen waarde’ van het gekozen basisgebied aangegeven (3) bij de filters. Op basis van de ingestelde filters wordt de selectie als vergelijking in het dashboard getoond (4).

Voor gebruikers zijn er een aantal extra mogelijkheden om het filteren zo overzichtelijk mogelijk te maken:

 • De achtergrondinformatie van elk filter kan bekeken worden in een pop-up (5).
 • Filters zijn in- en uitklapbaar voor een rustige of meer gedetailleerde weergave (6).
 • Bovenaan de pagina staan de ingestelde filters en deze kunnen hier (allemaal in één keer) worden uitgeschakeld (7).
 • Daaronder is de omvang van de selectie zichtbaar (8).

Voor beheerders is het mogelijk om verschillende specificaties van de benchmark aan te passen:

 • Filters worden aangemaakt door middel van onderwerpen uit de database. De toegepaste filters worden door de beheerder bepaald en kunnen per thema verschillen.
 • De minimale en maximale waarde en de stapgrootte van de schuifbalkjes worden automatisch berekend op basis van de werkelijke minimale en maximale waarde. Hierbij wordt rekening gehouden met de ingestelde afronding van het filteronderwerp en dat alleen gebruik wordt gemaakt van hele getallen.
 • Een minimaal aantal gebieden in de selectie instellen, voor wanneer het wenselijk is dat het vergelijken op basis van de selectie niet leidt tot één op één vergelijkingen.
 • Het gekozen basisgebied wel of niet meenemen in de selectie o.b.v. filters.
 • De ranking bar is als grafiekoptie beschikbaar, waarbij alle gebieden uit de selectie apart van elkaar worden weergegeven.

Iedere Swing Mosaic-licentiehouder kan gebruik maken van deze nieuwe benchmark filters. Hierbij dient voor het gehele dashboard wel een keuze gemaakt te worden voor de traditionele horizontale selectiebalk of de nieuwe verticale selectiebalk met mogelijkheid tot filteren. Hierbij zal de vormgeving mogelijk iets aangepast moeten worden en de filters ingesteld moeten worden. Dit betreft maatwerk dat een beheerder grotendeels zelf kan uitvoeren, maar op onderdelen moet ABF mogelijk ondersteuning geven. ABF biedt de mogelijkheid om een aanvullende cursus te volgen waarbij wordt uitgelegd hoe de filters ingesteld kunnen worden.

Benchmark filters

Nadat de benchmarkmodule is geactiveerd, kan je deze herkennen aan onderstaand 'benchmark' icoontje:

Benchmark icoontje in mosaic

Voeg vervolgens de benchmarkfilters toe. Dit zijn onderwerpen uit de Studio database en kunnen op Mosaic- of themaniveau worden toegepast, waarna de gebruiker deze filters kan toepassen op het vergelijkingsgebied. Dit kan in Studio via Mosaic > Benchmarkfilters. Klik op 'Add' in het linker menu en zoek op onderwerpcode om het juiste onderwerp toe te voegen. Refresh vervolgens de cache van het Mosaic om de nieuw toegevoegde benchmarkfilters ook in het Mosaic selecteerbaar te maken. Dit kan via Mosaic > Refresh cache. Op mosaic- en themaniveau kan je deze filters vervolgens toepassen. Dit kan via de benchmarks settings, zoals hieronder uitgelegd.

Een benchmarkfilter toevoegen

Benchmark settings

Indien de benchmarkmodule is geactiveerd, kan je op mosaic- en themaniveau de instellingen aanpassen. Op mosaic niveau kan je instellen of het basisgebied moeten worden meegenomen in de selectie van het filteren (1). Ook kan je bepalen of er een referentiewaarde moet worden getoond indien er geen waarde voor het basisgebied is (2). Tot slot kan je de volgorde van de filters aanpassen en aangeven welke filters getoond moeten worden (3).

Benchmarksettings op Mosaic niveau

Op themaniveau kan je instellen welke filters getoond moeten worden. Deze settings worden overgenomen wat op Mosaic niveau is ingesteld en kan je hier overrulen.

Benchmarksettings op thema niveau

Het is mogelijk om een 1 op 1 vergelijking uit te schakelen, dus dat de gebruiker alleen kan vergelijken met een selectie op basis van de ingestelde filters. Ook kan je een minimale selectiegrootte instellen, waarmee je kan bepalen hoeveel gebieden een selectie (na filteren) minimaal mag bevatten. Dit kan door respectievelijk de settings 'Disable 1 on 1 geo comparison' en 'Minimal benchmark selection size' voor de gewenste accessgroups (Accounts > Accessgroups) in te schakelen. Deze settings (1) staan default uit en dienen eerst via de Column settings (2) zichtbaar te worden gemaakt. Deze settings zijn dus afhankelijk van de ingelogde gebruiker, en dus de hieraan gekoppeld user- en accessgroups. In geval van een openbaar Mosaic stel je dit dus in bij de accesgroups die gekoppeld zijn aan de default usergroup van het Mosaic.

Benchmarksettings bij accessgroups instellen

Stel eventueel een calculatie indicator in. Het kan voorkomen dat niet voor elke gebied data beschikbaar is. Bijvoorbeeld het aantal musea per gemeente. Maar dat er wel voor de missende gemeenten een schatting beschikbaar is. Deze data kan je inlezen op een apart onderwerp en toepassen als calculatie indicator. Dit is dus een indicator die wel voor elk gebied data bevat, maar voor de ontbrekende gebieden dus een schatting betreft. Bij het berekenen van de waarden van een referentiegebied op basis van de door de gebruiker opgegeven filters, wordt deze indicator toegepast. Dit geeft een zuiverder beeld dan wanneer deze waarde berekend zou zijn op basis van een indicator met missende waarden. De calculatie indicator wordt alleen toegepast om de waarde voor het referentiegebied te berekenen, voor het gekozen basisgebied wordt altijd de originele indicator toegepast.

Via de column settings (1) in de indicator tabel dient de ‘Calculation indicator’ kolom (2) eerst zichtbaar te worden gemaakt. Daarna kan je deze voor de gewenste onderwerpen opgeven:

Een calculatie indicator opgeven