Benchmarking met Swing Mosaic – Nieuwe functionaliteit

MOSAIC
STORIES

In Swing Mosaic is voor gebruikers een nieuwe methode toegevoegd waarmee je een gebied kunt vergelijken. Naast de opties om een gebied één-op-één te vergelijken of helemaal geen vergelijking te maken, is het nu ook mogelijk om een vergelijkingsgebied te definiëren aan de hand van filters (1). Hierdoor kunnen gebruikers gerichter vergelijken.

De benchmarkmodule

Deze filters zijn in te stellen door middel van schuifbalkjes en selectievakjes (2). Hierbij wordt de ‘eigen waarde’ van het gekozen basisgebied aangegeven (3) bij de filters. Op basis van de ingestelde filters wordt de selectie als vergelijking in het dashboard getoond (4).

Voor gebruikers zijn er een aantal extra mogelijkheden toegevoegd om het filteren zo overzichtelijk mogelijk te maken:

  • De achtergrondinformatie van elk filter kan bekeken worden in een pop-up (5).
  • Filters zijn in- en uitklapbaar voor een rustige of meer gedetailleerde weergave (6).
  • Bovenaan de pagina staan de ingestelde filters en deze kunnen hier (allemaal in één keer) worden uitgeschakeld (7).
  • Daaronder is de omvang van de selectie zichtbaar (8).

Voor beheerders is het mogelijk om verschillende specificaties van de benchmark aan te passen:

  • Filters worden aangemaakt door middel van onderwerpen uit de database. De toegepaste filters worden door de beheerder bepaald en kunnen per thema verschillen.
  • De minimale en maximale waarde en de stapgrootte van de schuifbalkjes worden automatisch berekend op basis van de werkelijke minimale en maximale waarde. Hierbij wordt rekening gehouden met de ingestelde afronding van het filteronderwerp en dat alleen gebruik wordt gemaakt van hele getallen.
  • Een minimaal aantal gebieden in de selectie instellen, voor wanneer het wenselijk is dat het vergelijken op basis van de selectie niet leidt tot één op één vergelijkingen.
  • Het gekozen basisgebied wel of niet meenemen in de selectie o.b.v. filters.
  • De ranking bar is als grafiekoptie beschikbaar, waarbij alle gebieden uit de selectie apart van elkaar worden weergegeven.

Iedere Swing Mosaic-licentiehouder kan gebruik maken van deze nieuwe benchmark filters. Hierbij dient voor het gehele dashboard wel een keuze gemaakt te worden voor de traditionele horizontale selectiebalk of de nieuwe verticale selectiebalk met mogelijkheid tot filteren. Hierbij zal de vormgeving mogelijk iets aangepast moeten worden en de filters ingesteld moeten worden. Dit betreft maatwerk dat een beheerder grotendeels zelf kan uitvoeren, maar op onderdelen moet ABF mogelijk ondersteuning geven. ABF biedt de mogelijkheid om een aanvullende cursus te volgen waarbij wordt uitgelegd hoe de filters ingesteld kunnen worden.

De benchmarkmodule kan je in Studio instellen. Hoe dat werkt lees je in de quickstart van Mosaic (hoofdstuk benchmark).

Swing in Duits, Engels en Frans beschikbaar – Nieuwe functionaliteit

MOSAIC
STORIES

Swing Viewer en Ballroom zijn al jaren optioneel in meerdere talen beschikbaar voor gebruikers. De meertaligheid is nu uitgebreid naar Mosaic, Stories en de zoekmodule. Hiermee zijn alle Swing modules nu meertalig. De beschikbare talen zijn, naast Nederlands, Duits, Engels en Frans. De beheeromgeving blijft uitsluitend in het Engels beschikbaar.

De volledige interface van Swing past zich aan wanneer een gebruiker een andere taal kiest. Daarbij gaat het om standaard teksten in de software, maar ook om de notatie van getallen. In onderstaande figuur zijn de scheidingstekens voor duizendtallen bijvoorbeeld in de Engelse notatie te zien. Vertalingen van alle items die door een beheerder zijn aangemaakt (onderwerpen, beschrijvingen, tegeltitels, etc.) kan een beheerder per taal instellen. Voor de zoekmodule is er voor iedere taal een thesaurus beschikbaar.

Staafdiagram engelstalig

Om gebruik te kunnen maken van meertaligheid is een uitbreiding op de standaard licentie noodzakelijk.

Overige verbeteringen

Datapunten zichtbaar in presentatievorm radar

VIEWER

Er is een instelling toegevoegd voor de presentatievorm radar waarmee je de datapunten kan tonen. Dit zorgt voor een betere leesbaarheid van de grafiek, voornamelijk in het geval van lege datapunten (nvt's of onbekenden). Bij nvt waarden wordt de lijn bijvoorbeeld doorgetrokken en de as doorkruist, waardoor het lijkt of er sprake is van een waarde. Dit wordt voorkomen door de datapunten in de grafiek te tonen. In Studio is dit aan te passen door de settings 'Show Marker' te activeren voor de presentatievorm Radar (Viewer > Viewer Lay-out > Radar). In onderstaande radargrafiek zijn de datapunten aangezet, voor de 15-24 jarigen is geen data bekend.

Radar met datapunten

Wachtwoord vergeten procedure en opmaak gelijk

BALLROOM
MOSAIC
STORIES
VIEWER
STUDIO

Voor de Swing producten Studio, Viewer, Mosaic en Ballroom is het mogelijk om in te loggen, hierbij hoort ook een 'wachtwoord vergeten' functionaliteit. De opmaak en functionaliteit van deze vensters zijn nu volledig gelijk aan elkaar gemaakt.

Wachtwoord vergeten scherm

Aanpassing labels in detailview

MOSAIC

In de Mosaic editor kan je voor tegels de labels van gebruikte onderwerpen of dimensie items aanpassen. Bij het doorklikken naar de detailview worden echter de labels gebruikt zoals deze in Studio zijn gedefinieerd. Dit oogt niet fraai en wekt verwarring op. Dit is nu aangepast. Een aanpassing in de labels werkt nu ook door in de detailview en Viewer.

De labels van de gebruikte onderwerpen zijn in onderstaande tegelsettings aangepast:

Labels aanpassen tegel

En dit werkt nu ook door in de detailview:

Aangepaste labels in detailview

Flexibele hoogte tegels verbeterd

MOSAIC
STORIES

Voor Viewertegels is het mogelijk om tabellen te maken die variëren in hoogte. Bijvoorbeeld als je basisgebied wordt uitgesplitst naar de onderliggende gebieden, zoals een provincie uitgesplitst naar gemeenten. Tot een bepaalde hoogte ging dit altijd goed. Maar nu is een setting toegevoegd waarmee de hoogte van een Viewertegel altijd wordt aangepast aan de inhoud van de tabel. Dit kan door in de tegelsettings de setting 'Tile height is based on the content' te activeren.

Onderstaande Viewertegel is gebaseerd op een tabel waarbij het gekozen basisgebied (provincie Zeeland) wordt uitgesplitst naar de onderliggende gemeenten. Omdat de setting 'Tile height is based on the content' is geactiveerd, is het niet nodig om de hoogte vast te zetten. Maar past deze zich automatisch aan op basis van de inhoud.

Aangepaste labels in detailview

Daarnaast is de setting 'Tile height is based on the content' ook toegevoegd voor het tegeltype 'Free image and text'. Indien teksten niet in de tegel paste, verscheen er vaak een scrollbalk. Dit kan nu voorkomen worden door deze setting te activeren, waarmee onderstaande situatie tot het verleden behoort.

Tegel met scrollbalk

Bulk import en export van Mosaic vertalingen

MOSAIC

Indien gebruik wordt gemaakt van de vertaalmodule kan je in de Mosaic editor per veld, waar dit mogelijk is, vertalingen opgeven. Zoals naar het Frans, Duits of Engels. Het is vrij omslachtig om dit per tegel of instelling aan te passen. Daarom is er nu ook de mogelijkheid om (net als voor Viewer) deze vertalingen in bulk te im- of exporteren.

Via General > Translations kom je in onderstaand menu terecht waar de Mosaic vertalingen kunnen worden gedownload als Excel. Dit genereert per Mosaic en onderdeel (tegel of settings) de vertalingen. Op basis van dit format kunnen de aanpassingen gedaan worden en vervolgens weer worden geïmporteerd.

Translations menu Studio

Delen van tegels verbeterd

MOSAIC

In het Mosaic wordt bij het delen van een tegel een link gegenereerd. Deze link opent vervolgens de tegel:

Delen link via oude manier

Hierbij ontbreekt de context omdat alleen de tegel wordt geopend. Dit is nu aangepast. Bij het delen van een link wordt nu een link gegenereerd die leidt naar het betreffend dashboard, hierbij wordt naar de tegel gescrold en bovendien wordt deze geaccentueerd:

Delen link via nieuwe manier

Selecteren van onderwerpen bij aanmaken tegel verbeterd

MOSAIC
STORIES

Het selecteren van onderwerpen bij het aanmaken van een tegel kan niet meer alleen op basis van een onderwerpcode. Maar je kan nu ook filteren op datatype of kubus (ja/nee). Ook is het selectiescherm breder, zodat het overzicht verbeterd is.

Selecteren van een onderwerp bij aanmaken tegel

Verbeteringen zoekmodule

BALLROOM
MOSAIC
STORIES
VIEWER
STUDIO

Voor de zoekmodule zijn een aantal verbeteren doorgevoerd. Het is nu mogelijk om de thema's van Viewer ook in de zoekresultaten op te nemen. Ze kunnen, net als de andere items, uitgesloten worden. En je kan keywords aan thema's koppelen. Het kan dus niet meer voorkomen dat een zoekterm (bijvoorbeeld wonen) geen resultaten oplevert terwijl er wel een thema 'Wonen' is ingericht.

Daarnaast is het indexeren van zoekfilters verbeterd. Je kan namelijk zoekresultaten filteren op onderdeel (Mosaic, Viewer, Documenten, Rapporten etc). Door bijvoorbeeld te filteren op Mosaic, worden alleen zoekresultaten getoond binnen het Mosaic. In sommige situaties worden alsnog indirect resultaten getoond van onderdelen waarvan het filter door de beheerder is uitgeschakeld. Als bijvoorbeeld het documentenfilter is uitgeschakeld, kan je door te klikken op een keyword, alsnog bij deze documenten terecht komen, omdat er keywords aan deze documenten zijn gekoppeld. Dit is nu niet meer mogelijk omdat uitgeschakelde filters niet meer geïndexeerd worden, en dus niet meer gevonden kunnen worden.

Ingebouwde ondersteuning voor Azure AD B2C authenticatie

BALLROOM
MOSAIC
STORIES
VIEWER
STUDIO

Swing biedt nu ingebouwde ondersteuning voor authenticatie met Azure AD B2C. Terwijl Swing al een koppeling kon maken met gebruikers van uw eigen organisatie via Azure AD, biedt deze nieuwe mogelijkheid het voordeel dat u ook gebruikers buiten uw organisatie toegang kan geven tot Swing. U moet hiervoor zelf een Azure AD B2C omgeving laten inrichten door uw IT-afdeling.

Let op dat de koppeling met Azure AD en B2C in principe alleen voor authenticatie is (om de identiteit van een gebruiker te bepalen). Autorisatie (wat een gebruiker mag doen) moet via Swing worden gedaan. Om dit te doen, moet de gebruiker bekend zijn in Swing op basis van zijn gebruikers-ID (het e-mailadres).

Usage Statistics Studio verwijderd

VIEWER
STUDIO

In Studio kon je de gebruikersstatistieken van Viewer opvragen. Deze functionaliteit is verwijderd, maar ze worden nog wel onder water bijgehouden. De bedoeling is dat dit ook op termijn stopt. De gebruikersstatistieken functionaliteit wordt immers zeer beperkt gebruikt. Google Analytics was hiervoor een beter alternatief en werd hierdoor ook veelvuldig gebruikt. Matomo is hiervan de vervanger en hiermee kan je veel meer dan de oude gebruikersstatistieken functionaliteit in Studio.

Viewer titel na doorklikken vanuit detailview Mosaic

VIEWER

Vanuit de detailview kan je doorklikken naar Viewer om vervolgens de presentatie naar wens aan te passen. Bij het doorklikken vanuit de detailview wordt in Viewer de titel van de tegel overgenomen. Deze blijft behouden, zelfs als de selectie van onderwerpen of gebieden in Viewer wordt veranderd. Dit is verwarrend en nu aangepast. Bij een aanpassing van de selectie verandert de Viewer titel netjes mee.